Cookie Consent by TermsFeed tre millioner tilfriluftsliv - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Over tre millioner kroner til friluftsliv

Fylkesråd Kirsti Saxi. Susanne Forsland Fylkesrådet fordeler millionbeløp til ulike friluftsformål i Nordland.

De tre millionene fordeler seg på tre ulike tilskudd, og omfatter tiltak i hele Nordland.

- Å legge til rette for friluftsliv i Nordland er en viktig oppgave for oss, ikke minst sett i et folkehelseperspektiv. Vi vet at friluftsliv er en lavterskelaktivitet som mange kan være med på, også de som ellers ikke er så aktive. Friluftsliv bidrar både til fysisk og psykisk helse for Nordlendingen, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi.

 

Tilskuddene fordeler seg som følger:

Fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv 2021

Fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv 2021
Søker Kommune/Reg. Tiltak Tilsagn inntil
Leland småbåtforening Leirfjord Tiltak til friluftsliv/trivselstiltak i havneområdet på Leland 27 000
Trollfjell friluftsråd Sør-helgeland Læring  friluft - kurs i friluftsliv for barnehager og skoler 20 000
Helgeland friluftsråd Helgeland Opparbeidelse og tilrettelegging av turveg i Bardal 5 000
Helgeland friluftsråd Helgeland Etablering av tursti til friluftsanlegg i Olderskog i Vefsn 10 000
Mosåsens venner Vefsn Tilrettelegging av Mosåsen friluftslivsområde for å få flere ut på tur 15 000
Helfjell ungdomslag Vefsn Tilrettelegging for alle - universell tilrettelegging av turveg til løe på Helfjell 10 000
Bindalseidet Velforening Bindal Restaurering av  Kjærlighetsstien - et rekreasjonsområde 10 000
Grønnfjelldal næringsforening Rana Turmål Grønnfjelldal 10 000
Polarsirkelen turlag Rana Skredkurs for ungdom 10 000
Polarsirkelen friluftsråd Helgeland Benker og Bord 20 000
Totalt Helgeland     137 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Rådgivning og kompetanseheving innen stibygging 30 000
Smedvik Idrettsforening Vestvågøy kommune Byging av gapahuk i Smedvikdalen 20 000
Totalt Lofoten     50 000
Heia Velforening Fauske Gapahuk i sosial sone 20 000
Sulitjelma Turistforening Fauske Utbedring og tilrettelegging av sti gjennom Veten naturreservat på Fauske 5000
Holkestad Grendelag Steigen Trivselstiltak Holkestad 8 000
Salten regionråd Salten Turkort - 55 forførende turmål i Salten 70 000
Salten regionråd Salten Skilting av Nordlandsruta 80 000
Hamarøy frivilligsentral Hamarøy Æventyr og friluftsliv for alle 10 000
Den evangeliske Lutherske frikirke Rødøy BaseCamp Salten 2021 30 000
Våg grunneierlag SA Gildeskål Blixstien - byggetrinn 2 45 000
Mørsvikvatn m/Omegn Grunneierlag Sørfold ELVELANGS -Fiskesti ved Mørsvikelva 10 000
Salten     278 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Integrering i friluft 2021 55 000
Lødingen kystlag Lødingen Kystfriluftsliv i Lødingen 20 000
Totalt Ofoten     75 000
Nordland Bedriftsidrettskrets Nordland Ti på Topp i Alstahaug 20 000
Totalt Regionalt nivå     20 000
Bygdelaget Folkvang Sortland Opparbeidelse/tilrettelegging av uteområde 25 000
Kusandens venner Øksnes Tilrettelegging av strandområdet Kusanden. Universell tilrettelegging med vei for rullestolbrukere 16 000
Vestrålen regionråd Vesterålen TellTur2021 60 000
Totalt Vesterålen     101 000
Totalt     661 000

 

Statlige tilskudd til friluftsliv 2021

Statlige tilskudd til friluftsliv 2021
Søker Kommune/Reg. Tiltak Tilsagn inntil
Helgeland friluftsråd Helgeland Friluftsskole 2021 40 000
Helgeland friluftsråd Helgeland Læring i friluft 2021 40 000
Polarsirkelen friluftsråd Helgeland Polarsirkelcamp 2021 30 000
Polarsirkelen friluftsråd Helgeland Polarsirkelen Friluftsskole 2021 60 000
Trollfjell friluftsråd Helgeland Friluftsskoler for barn sommeren 2021 40 000
Foreningen Bleikvasslia Fjellcamp Hemnes Bleikvasslia Fjellcamp 2021 23 000
Børvatnet Leirsted Hemnes Fjellcamp Børvatn 2021 23 000
Ytre Helgeland Revmatikerforening Herøy Lavterskelturer i Helgelands vakre natur 10 000
Totalt Helgeland     266 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Friluftsskoler 2021 60 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Ny i Norsk natur 50 000
Lofoten  friluftsråd Lofoten Læring i friluft 2021 40 000
Lofoten  friluftsråd Lofoten Lofoten friluftscamp 2021 30 000
Lofoten friluftsråd Lofoten Ung i friluft 40 000
Totalt Lofoten     220 000
Salten friluftsråd Salten Læring i friluft 2021 40 000
Salten friluftsråd Salten BaseCamp Salten 2021 30 000
Salten friluftsråd Salten Friluftsskole 60 000
Salten friluftsråd Salten friluftsråd Aktivitet i friluft for eldre menn 35 000
Salten friluftsråd Salten friluftsråd TellTur Salten 2021 40 000
Salten friluftsråd Salten friluftsråd Fullfræs 2021 60 000
Bodø & Omegns Turistforening Bodø Senioraktiviteter 2021 20 000
Bodø & Omegns Turistforening Bodø Bynære kveldsturer 2021 20 000
Bodø & Omegns Turistforening Bodø Arangere 7-toppsturen for flerkulturelle 9 000
Bodø & Omegns Turistforening Bodø Friluftsaktiviteter for barn og unge 2021 150 000
Totalt Salten     464 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Friluftsskole Nordland 2021 80 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Helsefremmende læring i friluft i Nordland 2021 75 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Familiens friluftsskole Nordland 2021 53 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Integrering i friluft 40 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Ofoten Ungdom i naturen 30 000
Totalt Ofoten     278 000
Nordges Jeger og Fiskerforbund Nordland Nordland Aktivitetstiltak rettet mot barn og unge i Nordland 330 000
Totalt Regionalt nivå     330 000
Vesterålen regionråd Vesterålen Friluftsskoler Vesterålen 2021 40 000
Vesterålen turlag Vesterålen Natur i endring 25 000
Totalt Vesterålen     65 000
Totalt     1 623 000

 

Tilskudd til tiltak i statlig sikra områder

Tilskudd til tiltak i statlig sikra områder
Bodø kommune Salten Søppelbokser i Strømvik friluftsområde 12 000
Bodø kommune Salten Universell tilrettelegging av sti ned til gapahuk ved Kapstø friluftslivsområde 25 000
Bodø kommune Salten Etablere sti og gangbane i Geitvågen friluftslivsområde 250 000
Bodø kommune Salten Etablering av universelt utformet rasteplass i Ausvika friluftsområde 110 000
Totalt Salten     397 000
Vestvågøy kommune Lofoten Tilrettelegging på Haukelandsstrada 85 000
Totalt Lofoten     85 000
Narvik kommune Ofoten Universell tilrettelegging av Fagernes friluftslivsområde gjennom infotavler, skilting og merking av turveger, inkjøp av bord og benker, grillstasjoner, avfallsløsninger, etablere bålplass og skjøtsel og tilrettelegging av en møteplass. 200 000
Totalt Ofoten     200 000
Vega kommune Helgeland Istandsetting og planlegging av aktivitetsområde på Sundvollstranda friluftsområde 118 000
Totalt Regionalt nivå     118 000
Totalt     800 000