Cookie Consent by TermsFeed Folkehelseprogrammet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelseprogrammet

Satsingen "Program for folkehelsearbeid i kommunene" er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Tolv kommuner i Nordland deltar i folkehelseprogrammet. 

Folkehelseprogrammet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging. Kommunene inviteres til å se på eget utfordringsbilde og på bakgrunn av det utvikle eller sette inn nye tiltak der hvor behovene melder seg. Hensikten er å utfylle folkehelsearbeidet i kommunene og utvikle ny kunnskap.
 

Tilskuddsordning

Frister og tildelinger forutsetter fortsatt bevilgninger over Statsbudsjettet.

Søknadsfrist for kommunene: 1. oktober 2023.

Søknadsskjema - Program for folkehelsearbeid i kommunene (DOCX, 27 kB)

Samarbeidsorgan for kunnskapsbaserte tiltak

Kompetansemiljø i programmet

Krav til evaluering