Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd til pilotkommuner for å styrke barn og unges tilknytting til lokalmiljøet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd til pilotkommuner for å styrke barn og unges tilknytting til lokalmiljøet

Våre unge er Nordlands viktigste ressurs og vi har bruk for alle sammen. I arbeidet med strategi mot ungt utenforskap og handlingsplan for ung inkludering har fylkesrådet invitert ungdommer fra miljøer med økt risiko for utenforskap til å delta i en ressursgruppe for arbeidet. Budskapet fra de unge er tydelig: Opplevelsen av tilhørighet er det viktigste.

Delmål 1 i handlingsplanen «Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland» adresserer de unges tydelige bestilling. Et av tiltakene er å styrke barn og unges tilknytting til lokalmiljøet. Dette er i hovedsak en kommunal oppgave. Fylkeskommunen som samfunnsutvikler inviterer kommunene til et samarbeid om 5 piloter på 3 områder; inkluderende møteplasser, mobilitet og tilknytting til lokalt arbeidsliv, til sammen 15 piloter. 

Pilotene har en varighet på 3 år fra og med 2024.

Nordland fylkeskommunes prosjekt for å øke bevisstheten og forebygge ungt utenforskap: Divna. Aktan. Alle Sammen.

Søknadsfrist: 6. oktober 2023

Søk her

6. oktober