Cookie Consent by TermsFeed Delmål 4: Barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse skal ha like muligheter til utdanning, arbeid og deltakelse. - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Delmål 4: Barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse skal ha like muligheter til utdanning, arbeid og deltakelse.

Følgende tiltak skal sikre barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse like muligheter:

Universell utforming

 • Fylkestinget i Nordland vil arbeide for at adgangen til dispensasjon fra universell utforming fases ut for alle skoler, barnehager, arenaer hvor det foregår fritidsaktiviteter og offentlige transportmidler.
 • Fylkeskommunen og kommunene i Nordland må sikre gode strukturer i henhold til universell utforming for sine bygg. Vi må sammen forplikte oss til å etablere overordnet rom- og funksjonsplan for barnehager, skoler og andre steder der det foregår fritidsaktiviteter. Personalet i barnehager og skoler må kurses for å øke kunnskapen om universell utforming.
 • Fylkeskommunen vil invitere utdanningsinstitusjoner og vertskommuner for videregående skoler og høyere utdanning til et samarbeid for å sikre universelt utformede botilbud til elever og studenter.

Forventninger, holdninger og kommunikasjon

 • Fylkeskommunen vil i samarbeid med Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ta initiativ til en kampanje med mål om å skape en holdningsendring for å sikre at barn og unge med funksjonsnedsettelse ikke forskjellsbehandles eller møtes med lavere forrentninger enn andre barn og unge.
 • Fylkeskommunen vil arbeide for å sikre reell medvirkning for barn og unge voksne gjennom dokumentasjonskrav i egne virksomheter og for tiltak som er støttet av fylkeskommunen der dette er relevant.
 • Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunene og andre relevante aktører i Nordlandssamfunnet om en felles satsing på velferdsteknologi for å legge til rette for deltakelse for alle i utdanning, arbeid og fritid.

Riktig hjelp og støtte

 • Fylkestinget vil arbeide for at alle familier som får barn med funksjonsnedsettelse får en koordinator som skal lette hverdagen og sikre riktig hjelp og støtte.
 • Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunene og andre relevante aktører for å sikre god opplæring i bruk av hjelpemidler og tilrettelegging for de som jobber rundt barn og unge.

Utdanning, arbeid og fritid

 • Fylkeskommunen vil invitere Statsforvalteren og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse til et samarbeid om utvikling av en rettighetsplakat til bruk i barnehager og skoler i Nordland for å spre kunnskap om rettigheter til barn og unge med funksjonsnedsettelse.
 • Fylkeskommunen vil invitere arbeidslivet til en samarbeidsavtale om tilrettelagte arbeidsplasser for unge med funksjonsnedsettelse.
 • Fylkestinget vil arbeide for at personer med varige funksjonsnedsettelse ikke må fornye dokumentasjonskrav for samme funksjonsnedsettelse for å motta offentlige ytelser.