Cookie Consent by TermsFeed Om prosjektet utenforskap - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Om prosjektet utenforskap

Handlingsplanen

Tiltakene i første utkast til handlingsplan, slik de ble presentert på innspillsmøtene, var svært ambisiøse og utfordrende å skulle løse på en gang. Arbeidet med ung inkludering er utfordrende fordi det krever flere ulike tiltak og tilnærminger på samme tid. Det har vært viktig for fylkesrådet at handlingsplan for ung inkludering skal føre til handling for endring.

 

Tiltakene i forslag til handlingsplan for ung inkludering som fylkesrådet fremmer for fylkestinget er fortsatt ambisiøse og krevende for alle som skal bidra til gjennomføring. Tiltakene er konkrete og det vil være mulig å følge opp om tiltakene blir realisert og å måle resultater og effekter av tiltakene. Det er i forslag til handlingsplan skissert hvordan vi skal kunne måle resultater og effekter (mulige indikatorer), men dette arbeidet er ikke sluttført. 3 Handlingsplanen vil få en tilgjengelig design og bli lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside etter at fylkestinget har vedtatt handlingsplan for ung inkludering. Resultatindikatorene vil løpende bli lagt inn i handlingsplanen så snart disse foreligger.

 

Pilotering

For at handlingsplanen skal la seg gjennomføre er en rekke av tiltakene utformet som piloter der fylkeskommunen vil invitere kommuner, arbeidsliv og andre parter til å delta. Ambisjonen er at erfaringene fra pilotene skal spres slik at tiltak som virker skal være tilgjengelig for alle barn og unge i Nordland.

 

Kommunikasjonsplan

Hele Nordland må eie arbeidet med ung inkludering hvis vi skal lykkes. Fylkesrådet vil derfor lage en egen plan for kommunikasjon for å spre kunnskap om ung inkludering og hvordan alle kan bidra til dette. Kommunikasjonen skal også informere om gjennomføringen av handlingsplanen og spre kunnskap om hvilke tiltak som virker i arbeidet for ung inkludering. Noen av tiltakene i handlingsplanen gjelder kommunikasjon og vil bli lagt inn i kommunikasjonsplanen.

 

Gjennomføring

Fylkesrådet vil lage et oppfølgingssystem for gjennomføringen av handlingsplanen. Det etableres et gjennomføringsteam i fylkesadministrasjonen som har ansvar for fremdrift. Gjennomføringsteamet skal i et rådsnotat hvert år i juni beskrive status for oppstart av prosjektene. Dersom det er utfordringer med å gjennomføre tiltak skal fylkesrådet ha mulighet for å diskutere dette. Formålet er at fylkesrådet kan bidra til å finne løsninger som sikrer fremdrift og/eller avslutte tiltak som ikke virker. Handlingsplanen vil bli rullert årlig. Fylkestinget vil få rapport på gjennomføring og resultater samt oppdatert handlingsplan til behandling i desember.