Cookie Consent by TermsFeed Kommunesamarbeid - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kommunesamarbeid

Samarbeid med kommunene er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Nordland.

Nordland fylkeskommune har siden 2014 hatt en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale om folkehelsearbeid med kommunene i Nordland.  Evaluering etter første avtaleperiode viste at kommunene opplevde at avtalene med fylkeskommunen bidro til videreutvikling, sterkere forankring, bedre målretting og mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene. Kommunene uttrykte samtidig at igangsatte satsinger og tiltak måtte sikres videreføring gjennom revisjon og inngåelse av nye samarbeidsavtaler.

Fra og med 2023 inviteres alle kommunene i Nordland til å inngå partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune. 

Kontaktpersoner i kommunene

Kommuner med partnerskapsavtale

Eksempel på partnerskapsavtale (PDF, 207 kB)

Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid i Nordland (PDF, 2 MB)