Cookie Consent by TermsFeed Tidenes satsing på ungdom - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tidenes satsing på ungdom

Ungdom som ser på kunstutstilling - Klikk for stort bildeUngdom Nfk

Fylkestinget setter av 24 millioner kroner for å få ungdommer ut av gutte- og jenterom og inn i samfunnet. – Vi skal bygge på alle ungdommers potensial. Vi trenger alle sammen, sier fylkesråd Elin Dahlseng Eide.

– Dette er den viktigste saken vi har hatt til behandling i fylkestinget denne fireårsperioden. Nær 7000 ungdommer og unge voksne i Nordland lever sine liv i utenforskap. Nå har vi laget en plan for hvordan vi skal få alle inn i samfunnet igjen, sier en stolt fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide.

Unik satsing i Norge

Hun mener handlingsplanen for ung inkludering som ble vedtatt i fylkestinget, og

Elin Dahlseng Eide - Klikk for stort bildeElin Dahlseng Eide Thor-Wiggo Skille

fulgt opp med konkrete midler da budsjettet ble vedtatt, er en plan som berører hver eneste nordlending.

– Det har vært jobbet svært mye med denne handlingsplanen, som har knyttet på alle kommunene i arbeidet med å meisle ut nyttige momenter i det viktige arbeidet som nå begynner. Disse unge voksne som lever i utenforskap er jo en del av samfunnene ute i kommunene. Men de er verken i utdanning, opplæring eller arbeid. Og det er selve kjernen – alle tjener på at vi klarer å hjelpe disse inn som en del av samfunnet, underbygger fylkesråd Eide.

Divna. Aktan.

Fylkesrådsleder Remi Solberg er også glad for at Nordland leder an i Norge når

Remi Solberg - Klikk for stort bildeRemi Solberg Thor-Wiggo Skille

Nordland fylkeskommune har systematisert arbeidet gjennom handlingsplanen som heter Divna. Aktan. - Alle. Sammen.

– Handlingsplanen bygger på en grundig kartlegging av hva som virker. Nå begynner den praktiske jobben med å faktisk få alle disse enkeltpersonene som lever i utenforskap inkludert. Alle mennesker trenger å være del av et fellesskap. Og fellesskapet trenger hver eneste person som bor i Nordland. Da må vi legge til rette for å utvikle det som bor i den enkelt nordlending, og som samfunnet ikke har klart å omfavne, underbygger Solberg.

Alle. Sammen.

Med opp mot 6-7 prosent av Nordlands unge utenfor utdanning, opplæring eller arbeid, håper Solberg man vil se effekter av satsingene nokså raskt.

– Absolutt alle barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i Nordland, og skal møte helhetlige og samordna tjenester der de bor. Vi legger en ekstra oppmerksomhet mot samisk ungdom som skal kunne delta i nordlandssamfunnet på egne kulturelle og språklige premisser. Og sist men ikke minst, så skal barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse ha like muligheter for utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet, avslutter fylkesrådsleder Remi Solberg.