Cookie Consent by TermsFeed Vil lette overgangen fra skole til arbeidsliv - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil lette overgangen fra skole til arbeidsliv

Fylkesråd Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi Susanne Forsland Gjennom prosjektet «Fra skole til arbeidsliv» skal unge voksne hjelpes i overgangen til arbeidslivet. Fylkesrådet gir 200 000 kroner til samarbeidsprosjektet med Nordlandssykehuset.

Det er over tid registrert en økende andel unge under 30 år, som blir avhengig av helserelaterte trygdeytelser. De siste ti årene har andelen unge mellom 18 og 29 år i Nordland som er registrert uføre, doblet seg.

– Så mye som 3,1 prosent av unge mellom 18 og 29 år i Nordland inngår i denne gruppen. Vi må gjøre det vi kan for å utnytte ressursene som bor i hvert enkelt menneske. Vi ønsker å gi disse noen verktøy og kunnskap til hvordan de kan håndtere ulike lettere psykiske utfordringer og muskel- og skjelettilstander, som ikke trenger være til hinder for en god overgang til arbeidslivet, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Konkrete verktøy og kunnskap

Prosjektet «Fra skole til arbeidsliv» skal bidra til å gi kommende lærlinger verktøy for å mestre overgangen fra skole til arbeidsliv, og samtidig gi den enkelte ungdom kunnskap for å forebygge egne plager tilknyttet lettere psykiske utfordringer og muskel/skjelett-tilstander.

– Vi har også et mål om å gi personell i videregående skole økt kompetanse og kunnskap, slik at vi kan gjennomføre undervisning tilknyttet temaet, utdyper Saxi.

Samarbeidprosjekt

Prosjektet skal ledes i samarbeid mellom Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset og Nordland Fylkeskommune, faggruppe for folkehelse og lokal samfunnsutvikling.

– Nordlandssykehuset har over lengre tid jobbet med forebyggende helsetiltak rettet mot personer som er rammet av «lettere tilstander», som for eksempel alminnelige psykiske plager og muskel/skjelett-tilstander. Erfaringer fra dette arbeidet kan benyttes til å utvikle gode tiltak rettet mot ungdom. Vi starter med opplæring av våre ansatte i skolene, allerede dette skoleåret, sier Saxi.

Vil forhindre utenforskap

Fylkesråd Saxi mener prosjektet er et bra tiltak i Nordland fylkeskommunes arbeid med forebygging av utstøting og utenforskap.

– Vi jobber med en strategi for å hindre utenforskap, og en handlingsplan knyttet til denne. Dette tiltaket der vi vil forebygge sykefravær blant kommende lærlinger, er et konkret tiltak i dette arbeidet, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.