Cookie Consent by TermsFeed Midler til barn og unge - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vil styrke barn og unges tilknytning til lokalmiljøet

Bevilger fem millioner kroner for å skape lokale møteplasser og enklere transport for ungdom.  

To smilende personer framfor bygning. Foto. - Klikk for stort bildeOrdfører i Hamarøy kommune Britt Kristoffersen Løksa er kjempeglad for støtten fra fylkesrådet, her representert ved fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik Thor-Wiggo Skille

–Bevilgningen er en del av  "Divna. Aktan. Handlingsplan for ung inkludering". Kommunene i Nordland er invitert foreslå samarbeid om lokale pilotprosjekter, som skal bidra til å styrke barn og unges tilknytting til sitt lokalmiljø. Pilotene skal gjennomføres over 3 år. Kommunene er invitert til å samarbeide med Nordland fylkeskommune om å tenke nytt og finne nye løsninger på tre tema: "Mobilitet i distriktene", "Møteplasser for barn og unge", og "Tilknytting til lokalt arbeidsliv". Det er kommunene som skal eie pilotene og skal kunne videreføre gode resultater innenfor eget oppvekstbudsjett. Fylkeskommunen skal bidra med midler for å kunne prøve ut nye tiltak i en tidlig fase, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Skal bruke 12 millioner

Fylkestinget har satt av til sammen 12 millioner kroner over tre år for gjennomføring av de 15 pilotene.

–Vi ønsker at pilotprosjektene kan bidra til læring om hva som funker og ikke funker, slik at flere kommuner kan ha mulighet til å etablere tilsvarende tiltak, sier fylkesrådslederen.

Det er kommet inn til sammen 16 søknader og til sammen syv prosjekt fikk støtte i denne omgang.

Strålende fornøyd!

Blant dem er to prosjekt i Hamarøy kommune.
–Vi er kjempeglade for at kommunen har fått innvilget begge søknadene våre, både til møteplasser «Gullut - å høre til» (600 000 kroner ) og mobilitet «Andaris bussa – Andreas buss» (800 00kroner). Dette vil få stor betydning for ungdommene våre. Vi bor i en kommune som ble sammenslått i 2020, noe som gjør det ekstra viktig å skape møteplasser for ungdom på tvers av bosted. Hamarøy er en stor kommune med lange avstander. Derfor er dette gull verdt for ungdommene våre, sier en jublende glad ordfører Britt Kristoffersen Løksa.

Fra nord til sør

Under er en samlet oversikt over de som har fått støtte:

Hamarøy kommune innvilges inntil kr 600 000,- for gjennomføring av pilot for møteplasser
«Gullut - å høre til».

Vefsn kommune innvilges inntil kr. 700 000,- for gjennomføring av pilot for møteplasser
«Bibben – kom som du er».

Hamarøy kommune innvilges inntil kr. 800 000,- for gjennomføring av pilot for mobilitet i
distriktene «Andaris bussa – Andreas buss».

Meløy kommune innvilges inntil kr 800 000,- for gjennomføring av pilot for mobilitet i
distriktene «Meløypilot».

Andøy kommune innvilges inntil kr 800 000,- for gjennomføring av pilot for mobilitet i
distriktene.

Gildeskål kommune innvilges inntil kr 800 000,- for gjennomføring av pilot for mobilitet i
distriktene «Bygderuta – på kryss og tvers i Gildeskål».

Lurøy kommune innvilges inntil kr 500 000,- for gjennomføring av pilot for mobilitet i
distriktene «Vi i lag i Lurøy!».