Cookie Consent by TermsFeed Reiseliv i Nordland fylkeskommune - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Reiseliv

Nordland fylkeskommune har over lengre tid satset på reiselivet for å sikre at det både har gode rammevilkår og at det er godt forankret lokalt. Reiselivs- og opplevelsesnæringen er en viktig næring for Nordland. Fylkeskommunen har en ambisjon om å bidra til å bygge en bærekraftig næring med konkurransekraft og evne til å bidra aktivt i utviklingen av attraktive og inkluderende samfunn.

 

STRATEGI FOR REISELIV OG OPPLEVELSER I NORDLAND 2023-2027

Fylkestinget i Nordland vedtok i april 2023 Strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland 2023-2027. Dette er en næringsstrategi med et gjennomgående og tydelig samfunnsperspektiv. Visjonen er den samme som fylkeskommunens overgripende visjon som sier at Nordland fylkeskommune skal bygge attraktive og inkluderende samfunn i Nordland.


Strategien introduserer et regenerativt perspektiv på reiselivs- og samfunnsutvikling. Med regenerativt menes et reiseliv som har som ambisjon å bidra til fornyelse av ressursene og å skape positiv merverdi for lokalsamfunn, klima og miljø. Det settes fokus på hvordan de besøkende kan bidra til å forlate et reisemål i bedre stand enn da de kom. Dette omfatter å støtte opp rundt lokal verdiskaping, samt å ta vare på lokal kultur og naturressurser.


Det overordnede målet for strategien er at «Nordland skal være en reiselivsregion med godt forvaltede reisemål som gir en positiv merverdi for natur, kultur og lokalsamfunn. Reiselivet skal utvikle seg til å bli robust og konkurransedyktig. Dette skal bidra til grønn omstilling, attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere».
 

Innsatsområdene det skal jobbes med i årene fremover er:

  • Samferdsel og smart mobilitet
  • Besøksforvaltning og reisemålsledelse
  • Arbeidskraft og kompetanse
  • Kulturturisme og sesongutvikling

Nordland fylkeskommune vil ikke alene kunne oppnå målene som er satt i strategien, men må samarbeide med mange aktører i og utenfor fylket.

Strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland 2023-2027 (link til dokumentet kommer snart)

 

Her kan du lese mer om besøksforvaltning

Vil du vite mer om muligheter for opplevelser i Nordland, se nettsiden til Nordnorsk reiseliv