Cookie Consent by TermsFeed Fylkesplan for Nordland 2013-2025 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fylkesplan for Nordland 2013-2025

Fylkesplanen har tre målområder (kapittel 4 – 6), en regional planbestemmelse om kjøpesentre (kapittel 7 - utløpt per 25.2.2023), arealpolitiske retningslinjer (kapittel 8). 

FYLKESPLAN FOR NORDLAND 2013–2025 (PDF, 10 MB)

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplanen er en overordnet plan for den helhetlige utviklingen i Nordland. Fylkesplanen skal være førende for nye regionale planer som utarbeides i Nordland, og vil imøtekomme mange av de nasjonale forventninger som ikke er ivaretatt i annen planlegging.

For å få til en god utvikling i Nordland, er det ønskelig med et felles og omforent grunnlag for alle aktører som jobber med regional utvikling. Det er behov for felles visjoner, mål og strategier som er overbyggende og langsiktige for å få dette til. Fylkesplanen skal gjelde fra 2013 til 2025.

Regional planstrategi har erstattet fylkesplanen som det overordnede styringsdokumentet på regionalt nivå, men er ingen utviklingsplan. Planstrategien er en strategi for hvilke planer som skal utarbeides i fylkestingsperioden, og dekker dermed planbehov som ikke er med i fylkesplanen.

Revidering av fylkesplanen vurderes hvert 4. år i sammenheng med utarbeiding av regional planstrategi. For alle regionale planer skal det lages et handlingsprogram, som rulleres årlig. 

Fylkesplanen har tre målområder (kapittel 4 – 6), en regional planbestemmelse om kjøpesentre (kapittel 7), arealpolitiske retningslinjer (kapittel 8).

Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter utløp 25. februar 2023, etter en varighet på 10 år.