Cookie Consent by TermsFeed Møteplan og saker 19. juni 2024 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Møteplan og saker 19. juni 2024

Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til regionalt planforum i Nordland. Møtet foregår på Teams. Se info om Regionalt planforum i Nordland 

Møtet blir avholdt på TEAMS

Referat

Møteplan:

Sak 1: Kl. 09:30 - 11:00  Kommuneplanens samfunnsdel - Bodø kommune

Sak 2: Kl. 11:45 - 13:15  Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og høring av planprogram - Bodø kommune

Lenke til dokumenter for begge sakene Kommuneplanen - Bodø kommune (bodo.kommune.no)  

Sak 1. Kommuneplanens samfunnsdel - Bodø kommune

Ønsket møtedato19. juni 2024
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.Ingrid Bay-Larsen, ingrid.agathe.bay-larsen@bodo.kommune.no Ingvild Gabrielsen, ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.Nei.
Navn på planKommuneplanens samfunnsdel
Formålet med planenRullering av kommuneplanens samfunnsdel
PlanstatusHøring og offentlig ettersyn
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?Samfunnsdel
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?Ikke relevant
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Ingen kjent konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med? 
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?Kommuneplanens samfunnsdel berører de fleste fagfelt. 
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling, NFK - kulturminner, NFK - transport og infrastruktur, NFK - akvakultur (ressursutvikling og forskning), NFK - innovasjon og infrastruktur, NFK - folkehelse og lokal samfunnsutvikling, NFK - medvirkningsrådene, Statsforvalteren i Nordland, Statens vegvesen, Kystverket i Nordland, Fiskeridirektoratet, NVE, Direktoratet for mineralforvaltning, Sametinget, Forsvarsbygg, Husbanken, Jernbaneverket, Avinor
Annen relevant informasjonArbeid med kommuneplanens samfunndel og arealdel er blitt jobbet med parallelt og det er naturlig å orientere om samfunnsdelen før arealdelen.
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.noForslag til ny samfunnsdel ettersendes når den er behandlet av bystyret 16.mai.
Send inn dokumenterJeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no

 

Sak 2. Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og høring av planprogram - Bodø kommune

Ønsket møtedato19. juni 2024
Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.Ingvild Gabrielsen, ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no Mats Marthinussen, mats. marthinussen@bodo.kommune.no
Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.Nei, det er ikke aktuelt
Navn på planOppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og høring av planprogram
Formålet med planenStarte opp arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel
PlanstatusOppstart og høring av planprogram
Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?Kommuneplanens arealdel
Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?Ikke relevant
Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser? Ingen kjent konflikt
Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med? 
Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?Arbeid med kommuneplanens arealdel berører de fleste fagområder.
Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet? NFK - plan og ressursutvikling, NFK - kulturminner, NFK - transport og infrastruktur, NFK - akvakultur (ressursutvikling og forskning), NFK - innovasjon og infrastruktur, NFK - folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Statsforvalteren i Nordland, Statens vegvesen, Kystverket i Nordland, Kartverket, Fiskeridirektoratet, NVE, Direktoratet for mineralforvaltning, Sametinget, Forsvarsbygg, Husbanken, Jernbaneverket, Avinor
Annen relevant informasjon 
Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.noOppstartsvarsel og forslag til planprogram for arealdel - dette ettersendes når de er behandlet politisk i bystyret 16. mai.
Send inn dokumenterJeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no