Cookie Consent by TermsFeed Regionvekstavtaler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Regionvekstavtaler

Nordlands regioner står sentralt i utviklingen av fylket som helhet. Derfor inngår vi egne regionvekstavtaler som styrker dialogen og samhandlingen mellom regionene og Nordland fylkeskommune.  

Les mer om de ulike regionvekstavtalene

Derfor trenger vi regionvekstavtaler

  1. Nordland er et langstrakt og sammensatt fylke med ganske store ulikheter internt når det gjelder demografi, geografi, nærings- og innovasjonsstruktur. Med ulike muligheter og utfordringer i regionene, vil vi med regionvekstavtalene legge opp til mer skreddersøm og målrettet innsats. Vi ønsker mer utvikling i hele regionene. 
  2. Gode løsninger for innbyggere og næringsliv krever at de ulike forvaltningsnivåene jobber sammen. Det bidrar regionvekstavtalene til.
  3. Nordland fylkeskommune har fått en sterkere rolle som samfunnsutvikler som følge av regionreformen. Dette gjør at dialogen med ulike deler av staten på regionalt nivå blir tettere, og er viktig for at regionene og fylkeskommunen skal bli mer samstemte.

Mål for regionvekstavtalene

Puslespillbrikke - Klikk for stort bilde

Styrke og fremme regionene som drivkraft i utviklingen av Nordland og nordområdene.  

Ikon som viser håndhilsing - Klikk for stort bilde

Balansert utvikling i den enkelte region, med styrket samarbeid mellom sentrum og omland.  

Ikon som viser et blad  - Klikk for stort bilde

Et grønnere Nordland. Tiltak som utvikler næringsliv, bygger velferd og attraktive samfunn, samtidig som klimagassutslippene reduseres.  FNs bærekraftsmål skal være retningsgivende for tiltakene og samarbeidsområdene som omfattes av regionvekstavtalen. 

Ikon som viser økning - Klikk for stort bilde

Økt verdiskaping som kommer regionene til gode. Tiltakene skal styrke arbeids- og næringslivets tilgang til kompetent arbeidskraft, bidra til innovasjon og legge til rette for nye etableringer. 

Ikon som illustrerer utdanning - Klikk for stort bilde

Et godt utdanningstilbud tilpasset regionens nærings- og arbeidsliv og med sterkere kobling mellom grunn- og videregående skole. Alle skal gis mulighet til å gjennomføre videregående utdanning i Nordland 

Ikon buss - Klikk for stort bilde

Et godt samferdselstilbud med vekt på bærekraftig mobilitet og gjennomføring av strategien Fra kyst til marked.   

Ikon trafikk - Klikk for stort bilde

Forsterke arbeidet med trafikksikkerhet med mål om å redusere antall drepte og hardt skadde i regionen. 

Ikon av en hånd som holder et hjerte - Klikk for stort bilde

Styrket folkehelse og attraktive samfunn med gode kultur- og tjenestetilbud for alle.