Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Klikk for stort bilde

Fylkesråd Aase Refsnes (SV) med ansatte på Rana tannklinikk

Gruben, Mo og Selfors tannklinikker er slått sammen til en ny stor klinikk for hele Rana kommune.

Tannhelsen i Nordland er blant den dårligste i landet. Ikke minst blant barn og unge.

Ansvarlig

Fylkesfagsjef tannhelse
Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef