Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Klikk for stort bilde

Har du behov for å finne en tannklinikk?
Dárbaha bádneklinihkav gávnnat?

Ansvarlig

Fylkesfagsjef tannhelse
Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef