Cookie Consent by TermsFeed 1,35 millioner kroner til miljøtiltak i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

1,35 millioner kroner til miljøtiltak i Nordland

Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi. - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi. Susanne Forsland Værstasjon, skilting og strandrydding – det er stor bredde i miljøtiltak som i denne runden har fått midler fra den såkalte miljømillionen.

Fylkesrådet gir tilskudd til både lokale og regionale miljøtiltak fra den såkalte miljømillionen. I årets tildeling på totalt 1,35 millioner kroner, ligger også ufordelte midler fra i fjor.

– Det skjer mye spennende, lokalt forankret miljøarbeid i Nordland. Men også prosjekter som spenner over flere kommuner i ulike regioner. Jeg er svært glad for at så store deler av samfunnet føler et miljøengasjement, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

 

Lokale tiltak

For lokale miljøtiltak er målgruppen lokalsamfunn og kommuner.

– For lokale tiltak er det lagt vekt på om prosjektene er tilrettelagt for eller med medvirkning fra barn og unge, underbygger fylkesråd Saxi.

Regionale tiltak

Målgruppen for regionale tiltak er Nordlands næringsliv, samarbeidende lokalsamfunn, samt kommuner og fylkeskommunale institusjoner. Fylkesråd Saxi påpeker at tiltakene likevel er helt konkrete.

– Eksempelvis får Natur og ungdom tilskudd til å arrangere en sommerleir. Her vil det nok skapes mye miljøengasjement for framtiden. For de regionale midlene er det lagt vekt på prosjektets betydning for Nordland som region. I tillegg er det også vurdert om miljøperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Her er listen over de som har fått midler fra Miljømillionen 2021:

Tildelinger Miljømillionen 2021
Nr Søker Prosjekt Lokal/regional Totalt Omsøkt Innvilges inntil
1 Márkomeannu Searvi Naturlekeplass Lokalt 825 000 300 000 300 000
2 Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv Vær- og klimastasjon Lokalt 420 000 180 000 100 000
3 Salt Lofoten AS Korallutstilling Regionalt 4 200 000 500 000 250 000
4 Hadsel kommune Ein hage av moglegheiter Lokalt 90 050 45 025 40 000
5 Lofoten friluftsråd Skilting og informasjon skogsletta Lokalt 50 000 25 000 20 000
6 Helgeland skogselskap Skog som klimatiltak 2021 Lokalt 20000 10 000 5000
7 Lødingen kystlag Strandrydding i Lødingen Lokalt 100 000 60 000 50 000
8 Nordland bonde- og småbrukarlag Langreist mat- hvordan skape lokale kretsløp Regionalt 30 000 15 000 10 000
9 Lofoten friluftsråd Planlegging av tursti på Haugheia Lokalt 50 000 25 000 25 000
10 Salten regionråd Mat til Mat Regionalt 200 000 100 000 50 000
11 Vågan kommune Kom i gang å sykle Vågan Lokalt 190 000 100 000 50 000
12 Bodø Røde kors Omatt gjenbrukssenter Lokalt 1 373 000 250 000 150 000
13 In the same boat Strandrydding med frivillige i Nordland Regionalt 8 203 102 750 000 200 000
14 Natur og ungdom Sommerleir Regionalt 1 465 000 50 000 50 000
15 Framtiden i våre hender nord Fellesdyrking Lokalt 270 000 100 000 50 000
Sum 13 016 152 2 410 025 1 350 000