OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

25 millioner til museene i Nordland

Fylkesråd Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi Susanne Forsland Fylkesrådet har fordelt totalt 25,2 millioner kroner i driftstilskuddet til museene i Nordland.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi, er opptatt av at de økonomiske konsekvensene av koronakrisen har vært betydelig for museenes virksomhet, og vil utbetale hele driftstilskuddet i en enkelt utbetaling i 2021.

-Konsekvensene av koronakrisen kan få langsiktige ringvirkninger for sektoren. Derfor anbefaler vi at mottakerne av driftstilskudd til museum i Nordland, får tilbud om å motta hele tilskuddssummen i en enkelt utbetaling. På den måten kan vi redusere museenes utfordring med tanke på likviditet i og etter krisetiden, sier Saxi.

Også for unge voksne

Nordland fylkeskommune arbeider for et økt fokus på kulturtilbud rettet mot unge voksne, med formål om å gjøre fylket til en attraktiv og levende plass å etablere seg.

-Vi forventer at museene tar dette perspektivet med i vurderingen, når de ser på muligheten til å gjennomføre kulturelle tilbud gjennom sine institusjoner, sier Saxi.

Museum i opplæring

Kirsti Saxi vil også ha større fokus på museenes rolle i opplæring. Både med hensyn til hvordan institusjonene kan benyttes i ordinært utdanningsøyemed, men også som potensielle lærebedrifter.

-Fylkesrådet ønsker at museene skal kunne brukes som lærebedrifter for å styrke verdiskapningen i fylket, og for å bidra til redusert utflytning blant unge, underbygger Saxi.

Opplevelser i reiselivet

Fylkesrådet mener museene kan være enda viktigere aktører i fylkets satsing på reiseliv- og opplevelsesnæringer. Saxi forventer at museene utvikler seg som attraktive og relevante opplevelsesleverandører i tråd med «Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer 2017-2021».

-Opplevelsesbasert reiseliv er blant de næringene det skal satses spesielt på de kommende årene. Her kan museene spille en viktig rolle. Ikke minst har museene ansvar for å formidle den samiske kulturen i denne sammenhengen, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Tildeling driftstilskudd museene 2021
Tildeling driftstilskudd museene 2021
Institusjon Tilskudd
Museum Nord 7 941 330
Nordlandsmuseet 6 293 330
Helgeland Museum 7 535 000
Hamsunsenteret 3 071 470
Vega Verdensarvsenter 300 000
Gállogieddi, samisk friluftsmuseum 63 000
SUM 25 204 130