Cookie Consent by TermsFeed 845 000 kroner til folkehelsetiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

845 000 kroner til folkehelsetiltak

Folkehelseprosjektene som har fått midler spenner fra fysisk aktivitet til gode møteplasser for alle aldersgrupper. Her fra Festvågtinden i Lofoten. - Klikk for stort bildeFolkehelseprosjektene som har fått midler spenner fra fysisk aktivitet til gode møteplasser for alle aldersgrupper.40 ulike folkehelsetiltak har fått tilskudd og vil skape aktivitet ute i Nordlandskommunene.

-Nordland har et mangfold av frivillige lag og organisasjoner og mange kommuner har en frivilligsentral. Det er viktig for meg å kunne støtte opp om lokale tiltak og prosjekter i regi av disse, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Mestring og tilhørighet

Fylkesråd Saxi har fordelt 845 000 kroner går til mange varierte folkehelseprosjekter. Med tilskuddene vil fylkeskommunen tilrettelegge for aktiviteter og tilbud som fremmer både mestring og tilhørighet.

-Det jobbes veldig godt rundt i fylket. Dette er viktige midler som stimulerer både til bolyst og aktivitet i alle aldersgrupper, påpeker fylkesråd Saxi.

Reduserer sosial ulikhetFylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi. - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi. Susanne Forsland   

De ulike tiltakene det er søkt støtte til, har stor bredde og variasjon og gjenspeiler mangfoldet i folkehelsebegrepet.

-Jeg har prioritert tiltak som er inkluderende og som kan bidra til å redusere sosiale ulikheter, underbygger fylkesråd Saxi.

Møteplasser for alle aldersgrupper

Gode tiltak til barn og unge kan bidra til å forebygge utenforskap. Det samme gjelder tiltak for de som har utfordringer med psykisk og fysisk helse. Saxi mener det er viktig at alle skal få delta i aktiviteter ut fra egne forutsetninger.
-Vi støtter også flere tiltak til og for eldre. Det er mange i denne gruppen som er ensomme og det er godt å kunne støtte opp om møteplasser for denne gruppen, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

Les hele oversikten over fordelinger her:

(Regionsvis oversikt)

Folkehelsetiltak 2021

Folkehelsetiltak 2021
Søker Tiltak/prosjekt Tilskudd inntil kroner
Helgeland
LNT Nordland fylkeslag Mat er sunt, året rundt i sørfylket 25 000
Dønna Frivilligsentral Vårspretten 11 000
Bindalseidet Sanitetsforening Mestring av livet 10 000
Sømna Frivilligsentral SA Sterk og stødig 40 000
IL Vega Dans på Vega 10 000
Brønnøy Frivilligsentral Aktiv hverdag for barn og unge 30 000
Salten
Bodø Golfklubb Golf som aktivitet til personer med ruserfaring/ psykiske vansker 20 000
Epilepsiforeningen i Bodø og omegn Mestring i klatreveggen 12 000
Demensforeningen i Bodø Dialog i lokaldemokratiprosessen - Utopiverksted 30 000
Nordland Bedriftsidrettskrets Soløyvannet rundt 10 000
Meløy Frivilligsentral Kulturkafè 40 000
Nordre Meløy Sanitetsforening Elevstua 20 000
Fauske Seniordans Danseglede 10 000
Fauske Helsesportslag Fysisk aktivitet for funksjonsnedsatte og eldre 20 000
Nordfold Idrettsforening Turntrening for barn 10 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Ungdomssatsing i Skattkammeret - psykososialt helsefokus 20 000
Fribu Frikirkens barn og unge Basecamp Salten 20 000
Norsk Folkehjelp Bodø Svømming for eldre 25 000
Leines Skolekorps Drømmekonsert 15 000
Tverlandet Idrettslag Turorientering til skolene 25 000
RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet Svømming med Ovenpå 15 000
Mørsvikvatn med omegn grunneierlag Familiedag i Mørsvikvatn 4 000
Ofoten lokallag av Norges fibromyalgiforbund Livsstyrketrening 15 000
Nordland Bedriftsidrettskrets Et sprekere Narvik 20 000
Narvik Ishockeyklubb Aktive barn og ungdom er ikke ensomme 25 000
Narvik Frivilligsentral På tvers - et sosialt fellesskap for alle 30 000
Lakså grendelag Grendelagstrimmen 10 000
Bygdehuset Solbakken Inspirasjonsdag 30 000
Marborg - Brukerorganisasjon på rusfeltet Aktivitet til brukere av ettervernstilbudet Exit Narvik 20 000
Lofoten
Vest-Lofoten damekor Sammen for livet 25 000
Vesterålen
Mental Helse Øksnes Aktivitet for ungdom som sliter 40 000
Bø Frivilligsentral Biblisklubb 20 000
Stiftelsen Andøy Varmtvannsbasseng En varmende og vektløs time 20 000
Stiftelsen Andøy Varmtvannsbasseng Nye flytelekter til barn og unge 10 000
Flere/fylkesdekkende
LNT Nordland fylkeslag Mat er sunt, året rundt i nordfylket 25 000
Nordland Bedriftsidrettskrets Virtuelle løp i Nordland 8 000
Bamse B Bamse B familieferier 2021 40 000
Nordland Idrettskrets Paraidrett og tilrettelegging for funksjonshemmede i idretten i Nordland 30 000
Nordland Bonde- og Småbrukarlag Bygg og annen helsebringende mat 10 000
4H Nordland Grønn inkludering - sammen er vi mange 45 000