Cookie Consent by TermsFeed Andøy GNIST-kommune - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Andøy er en av fem GNIST-kommuner i 2023

bymiljø. foto - Klikk for stort bildeAndenes sentrum Erik Veigård

Kommunen vant fram gjennom å løfte fram utfordringer knyttet til boligtilbud og mangel på møteplasser. Fylkesråd for plan og næring, Linda H. Haukland, er stolt og fornøyd med at Andøy kommune lykkes med å få gjennom sin søknad.  

Andøy kommune er en av fem norske kommuner som kom gjennom nåløyet i årets søknadsrunde hos Design og Arkitektur Norge (DOGA). Gjennom det nasjonale innovasjonsprogrammet vil kommunen få bistand til å utforske utfordringer og muligheter i boligmarkedet, og se dette i sammenheng med at forsvaret flytter deler av sin virksomhet og etterlater seg tomme bygninger, samtidig som Andøya Space-port er under etablering. Kommunen stiller spørsmål om hvor nye tilflyttere skal bo, hvordan unngå etablering av «satellitter» når store arbeidsgivere skal tilrettelegge for nye ansatte, sikre inkludering av nye innbyggere i lokalmiljøet, og samtidig ta i bruk eksisterende boligressurser på en bærekraftig måte. 

Smilende dame i grønn bluse og hengende gullsmykke - Klikk for stort bildeLinda Haukland Hannah Victoria Haukland

Fylkesråden har stor tro på at gjennom deltakelsen i GNIST-programmet vil gjøre kommunen bedre rustet til å jobbe med utviklingen av Andenes som kommunesenter. – Dette er i tråd med fylkeskommunens ambisjon om å få på plass en regional boligpolitikk og regjeringens pågående arbeid med en melding til Stortinget om en helhetlig boligpolitikk som skal legges fram våren 2024.  

Beiarn kommune var den andre søkeren fra Nordland, og inviteres til å følge programmet videre.