Cookie Consent by TermsFeed Andre inntak til videregående opplæring i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Andre inntak til videregående opplæring i Nordland

ukjent Alle med ungdomsrett i Nordland har nå fått tilbud om skoleplass.

I andre inntak har 467 søkere fått nytt tilbud om skoleplass. Av disse er det 202 søkere uten ungdomsrett som får tilbud for første gang.


Totalt er det 8043 søkere, derav 7837 med ungdomsrett, som har fått tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Nordland. 

Etter dette inntaket har 93% av søkerne fått tilbud om sitt førsteønske, en økning på over 1% fra førsteinntaket. Dette gjelder søkere fra Nordland med ungdomsrett som har søkt på skoleplass i Nordland. 

Antall søkere som har fått tilbud om 1. ønske fordelt på nivå:
Vg1: 92,2%
Vg2: 92%
Vg3: 96%

Når man tar med søkere uten rett, er det totalt 91,5% som har fått tilbud om 1.ønske.

Husk svarfrist!
Søkere som har fått tilbud må logge seg inn på vigo.no og svare. Manglende svar er det samme som å takke nei til plass. Svarfrist er 3. august, etter dette overtar skolene inntaket. Henvendelser rundt videre inntak rettes fra og med 4. august direkte til skolene. 
For å sette seg på venteliste til lokalt inntak i august, brukes et eget skjema som ligger her: Søknad om skoleplass ved lokalt inntak i august (nfk.no)

Lærlinger og lærekandidater
Per 28. juli er det 300 søkere til læreplass med ungdomsrett som ikke er formidlet. Disse vil få et tilbud om alternativ Vg3 i skole. Tilbudet sendes ut den 1. august med svarfrist 8. august.

 

Kontakt inntakskontoret i Nordland

inntak@nfk.no eller tlf 756 50210