Cookie Consent by TermsFeed Avgjørelser om nedleggelser/opprettelse av studier må tilbake til fylkestinget - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Avgjørelser om nedleggelser/opprettelse av studier må tilbake til fylkestinget

Beate Bø Nilsen, gruppeleder i Høyre - Klikk for stort bildeBeate Bø Nilsen krever sammen med de andre gruppeleder i opposisjonen i Nordland fylkesting, å få styring med opprettelse og nedlegging av studietilbud. NFK Nedleggelse og opprettelse av videregående linjer i Nordland har hatt stort mediefokus på konsekvenser for elever, lærere, nærmiljøet, næringslivet, kultur og generelt samfunnet. Politikerne på fylket har mistet makten på avgjørelser om videregående skoler og flertallet i fylkestinget har gitt makten til administrasjonen. Dette må tilbake til politikerne i fylkestinget. Derfor ber Høyre, FrP, Rødt, MDG og Venstre om at saken tas opp på nytt igjen på fylkestinget i juni.

Som vi fryktet, er ikke modellen for «Minstegrenser for igangsetting av utdanningstilbud i videregående skoler» vellykket. Politikerne får ikke dette på sitt bord. Administrasjonen følger et oppsatt regelverk for når det er nok søkere til å opprette/opprettholde klasser. Dette minner mer om en matematisk modell basert på antall søkere enn et regelverk hvor man kan bruke skjønn, sier gruppeleder for Venstre Arne Ivar Mikalsen. Og har det nå vært slik at Nordland fylkeskommune har dårlig råd, men de har 1,5 milliarder på bok, legger han til.

Opposisjonen, bestående av H, FrP, Rødt, MDG og Venstre, har sett svakheter med denne modellen. Derfor vil man be om at saken om «Minstegrenser for igangsetting av utdanningstilbud i videregående skoler» behandles på nytt i fylkestinget i juni. En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av fylkestingets medlemmer krever det. Opposisjonen utgjør 17 fylkestingsrepresentanter og er dermed godt innenfor, sier gruppeleder for FrP Richard Dagsvik.

To år med pandemi har satt et sterkt preg på undervisningssektoren, næringslivet og kulturlivet. Det gjelder særlig for barn og unge som har blitt undervist store deler av de siste to årene på skjerm. Motivasjonen for å søke seg inn på linjer med praktiske fag må for mange derfor ha blitt sterkt svekket. Dette gjør det nødvendig å tenke annerledes og ikke la bastante regler styre uten bruk av skjønn, sier gruppeleder for Rødt Per Gunnar Skotåm. I utøvende fag har fjernundervisning vært særlig utfordrende for de unge.

På Sortland lå det an til at der blir ingen opptak til førsteklasse på linja Musikk, dans, drama pga. litt for lite søkertall. Etter et massivt trykk fra elever, lærere, kulturlivet, politikere og media, snudde fylkesrådet og gikk inn for å beholde linjen.

Når Nordland fylkeskommune legger ned en linje, er det ikke bare snakk om en linje, men det er snakk om ringvirkninger for elever, lærere, nærmiljøet, næringslivet, kultur og generelt samfunnet. Derfor mener opposisjonen at skjønn er viktig i vurderingen. Det har ikke vært gjort godt nok og det har skapt mye negativt mediafokus.

Nordland fylkeskommune har tidligere hatt eksempler på dårlig utført skjønn med nedleggelse av linjer

  • VG2 i brønnteknikk i Sandnessjøen
  • Design og håndverk ved Saltdal videregående skole som ble lagt ned for så å bli opprettet i Bodø
  • Idrettsfaglinje, utdanningsprogrammene restaurant og matfag og kokk og servitør på Fauske.

Derfor er det viktig at opprettelse/nedleggelse av linjer behandles av fylkestinget.

Da Nordland fylkeskommune innførte parlamentarisme som politisk styresystem, var begrunnelsen tydelig politisk styring og ansvar. Fylkesrådet er administrasjonens øverste nivå og selvfølgelig kan de overprøve administrasjonens vedtak. De må slutte å sette administrasjonen foran seg når det passer dem. Fylkesrådet utøver tillit fra flertallet i fylkestinget og skal utføre skjønn når de gjør et vedtak, sier gruppeleder for MDG Håkon Møller.

Må si det er ganske oppsiktsvekkende at fylkesråd Christian Torset går ut i media og sier at det er en utfordring i slike saker at fylkestinget har vedtatt at beslutninger av denne typen er delegert til administrasjonen. Han mener at fylkesrådet derfor ikke uten videre kan gripe inn og overstyre en beslutning som følger opp et vedtak fylkestinget har gjort. Videre går tidligere fylkesordfører Sonja Steen ut i media og sier at man kan bare håpe på at linjer skal bestå. Dette er bare tull og viser at Torset og Steen ikke har skjønt hva et parlamentarisk system er for noe, sier gruppeleder for Høyre Beate Bø Nilsen. Det skulle tatt seg ut at en minister i regjeringen skulle lagt skylden på departementet sitt. Enhver politisk beslutning er bare gyldig til en ny er fattet, avslutter hun.

Ønskes ytterligere informasjon ta kontakt med

  • Gruppeleder for Høyre Beate Bø Nilsen, mobil 913 73 950
  • Gruppeleder for FrP Richard Dagsvik, mobil 959 22 676
  • Gruppeleder for Rødt Per Gunnar Skotåm, mobil 952 31 129
  • Gruppeleder for MDG Håkon Møller, mobil 415 42 786
  • Gruppeleder for Venstre Arne Ivar Mikalsen, mobil 917 16 569