OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Batteriproduksjon vil gi store ringvirkninger i Nordland

Klikk for stort bilde Michael Haderer En ny rapport Menon Economics har utarbeidet for Nordland fylkeskommune ser på ringvirkninger fra grønne industrier som hydrogen, batteri, datasentre og tradisjonell kraftforedlende industri. Rapporten viser at batteriproduksjon gir høyest ringvirkninger målt i verdiskaping og sysselsetting, sett i forhold til både kraftbehov og investeringsnivå.

Nordland har en stor kraftproduksjon, og et kraftoverskudd på rundt 7,5 TWh årlig, noe som gir mulighet til å ta en sterk posisjon innen alle disse forretningsområdene. Kraftforedlende industri har lenge vært et satsingsområde i fylkets strategiske næringsutvikling, og Nordland var først ute med en egen industristrategi. Prosessindustrien er en av fylkets største eksportnæringer, kun slått av sjømatnæringen. Nå legger Nordland fylkeskommune til rette for at også de nye kraftforedlende industriene skal etablere seg her. Utredningen fra Menon bringer ny kunnskap inn i dette arbeidet.

Grønn omstilling

Klikk for stort bildeFylkesråd Linda Helen Haukland Susanne Forsland - Kraftoverskuddet og den fornybare energien som produseres i fylket  skal tas i bruk til grønn omstilling for å nå klimamål, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland (KrF). Samtidig gir omstillingen grunnlag for å skape nye eksportverdier og arbeidsplasser.

Viktige fremtidsnæringer

Rapporten viser at batteriproduksjon gir høyere verdiskaping og sysselsetting, både målt pr. investert krone og pr. GWh, altså i kraftforbruk. Dette sammenlignet med hydrogen, datasentre og tradisjonell kraftforedlende industri. Samtidig peker den på den viktige rollen hydrogen spiller som alternativ energibærer til direkte elektrifisering når både transport- og industrisektoren skal omstilles. Her vil lokal produksjon og forsyning av hydrogen spille en viktig rolle.

Batteri gir flere arbeidsplasser

-  Det finnes nasjonale utredninger som viser noe av det samme vi ser i vår analyse knyttet til ringvirkninger, sier Haukland. Vi visste at batteriproduksjon er mer arbeidsintensivt enn flere av de andre næringene. Det var nødvendig for oss å få denne informasjon i en regional kontekst, noe som er gjort i denne rapporten.

Klikk for stort bildeAdministrerende direktør i Freyr Tom Einar Jensen Freyr   I Nordland har FREYR kommet lengst i sitt arbeid med å etablere battericelleproduksjon i Mo i Rana, og de bekrefter langt på vei det bildet rapporten tegner:

- I FREYR ser vi på dette som en ytterligere bekreftelse på at det vi gjør og har hevdet basert på studier, er riktig. FREYR opplever et godt samspill i Nordland og et fylke som virkelig satser på det grønne skiftet i flere sektorer, sier adm. dir. i Freyr Tom Einar Jensen. All erfaring fra andre battericelleetableringer viser sterke ringvirkninger.

Nordland kan levere – men må få treffsikre virkemidler

- Så ser vi også fram til at regjeringen skal komme på banen med konkrete tiltak knyttet til anbefalingene som både Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget pekte på, knyttet til verdiskaping og befolkningsutvikling i distriktene. Og ikke minst stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, som skal komme i vår, sier Linda Helen Haukland.

- Fornybarregioner som Nordland kan levere på mange av bestillingene fra regjeringen når det gjelder grønn omstilling, nye eksportinntekter og -arbeidsplasser. Til gjengjeld må vi ha virkemidler som treffer regionene og regional næringsutvikling, og som gjør at vi klarer å ta posisjoner i de nye grønne og globale verdikjedene, avslutter Haukland.

Last ned rapporten fra Menon Economics: Ringvirkninger av nye kraftintensive industrier i Nordland (PDF, 2 MB)
(Menon-publikasjon nr. 37/2021)

Last ned oppsummering av hovedrapporten (PDF, 906 kB)