Cookie Consent by TermsFeed Bidrar til prosjekt som skal løfte Fauske - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Bidrar til prosjekt som skal løfte Fauske

Fauske sentrum. Erik Veigård Fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland, går inn med 825 000 kroner til prosjektet «Fauske 2030 som en moderne, urban og attraktiv by».

- Det er svært positivt at Fauske kommune fortsetter arbeidet med utviklingen av Fauske sentrum både når det gjelder bolig, handel og byliv, samtidig som de jobber for en grønnere og smartere by, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Prosjektet vil ha hovedfokus på omlegging av E6 og Rv80 utenom Fauske sentrum, og den innvirkningen dette vil ha på utviklingen av Fauske som et kompakt sentrum for boligutvikling, utvikling av handel og byliv.

Fauske var vertskommune for Nordland fylkeskommunes byromseminar i 2018. Seminaret hadde utviklingen av Fauske sentrum som «case». Det ble fokusert på flere mulige løsninger for å få positiv utvikling i sentrum.

- Det er veldig bra at Fauna KS, næringslivet og gårdeiere nå følger opp innspillene og erfaringene kommunen fikk gjennom dette prosjektet, sier Haukland.

Prosjektet har fått medfinansiering fra IRIS, og Fauske kommune bidrar også selv med en egenandel i form av penger fra næringsfondet.

Les hele fylkesrådssaken her