Cookie Consent by TermsFeed Billigere å eie hurtigbåtene selv - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Billigere å eie hurtigbåtene selv

Portrettbilde av Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur - Klikk for stort bildeBent-Joacim Bentzen - fylkeråd for transport og infrastruktur. Thor-Wiggo Skille Todelt anbudsmodell, der Nordland fylkeskommune selv eier hurtigbåtene, er 18 prosent billigere. Nordland fylkeskommune sparer 50 millioner kroner årlig, viser en undersøkelse gjort av Menon Economics.

Den todelte anbudsmodellen der Nordland fylkeskommune selv eier hurtigbåtene, og bare legger ut driften av sambandene på anbud, er både samfunnsøkonomisk og budsjettmessig hensiktsmessig for Nordland fylkeskommune, ifølge en rapport fra Menon Economics.
-Besparelsene får vi i første rekke på økt konkurranse og at den todelte modellen legger til rette for en mer rasjonell gjenbruk av hurtigbåtmateriellet. Flere av våre hurtigbåter er spesialbygget for sambandene de trafikkerer, og den todelte modellen gir oss mulighet til å gjenbruke fartøyene på sambandet så lenge vi finner det økonomisk fordelaktig, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Todelt suksess

I en todelt anbudsmodell er det Nordland fylkeskommune som eierHurtigbåten MS Fredrikke Tønder-Olsen er siste tilskudd til Nordland fylkeskommunes hurtigbåtflåte. - Klikk for stort bildeHurtigbåten MS Fredrikke Tønder-Olsen er siste tilskudd til Nordland fylkeskommunes hurtigbåtflåte.    hurtigbåtene, men lyser ut anbud på driften av de ulike sambandene. Tanken er at med denne modellen vil flere selskaper kunne legge inn tilbud på drift, også de mindre selskapene som ikke har så mye kapital tilgjengelig at de kan kjøpe og stille med egne hurtigbåter.
-Vi så at prisene på anbudene vi fikk for noen år tilbake hadde en sterk økning. Rapporten viser at med denne modellen har vi fått inn et høyere antall tilbydere på de ulike sambandene. Effekten er at vi har redusert kostnadene betydelig, også fordi vi som fylkeskommune oppnår bedre lånevilkår når vi bestiller nye båter, forklarer Bentzen.

18 prosent kostnadskutt

Rapporten viser til betydelige kostnadsreduksjoner i de ni sambandene som i dag trafikkeres av fartøy eid av fylkeskommunen, og der man kan sammenlikne direkte med kostnadsbildet fra da anbudene var et såkalt integrert anbud. De ni anbudene viser en samlet årlig reduksjon på nesten 18 prosent, etter innføring av den todelte anbudsmodellen.
-Besparelsene er tett under 50 millioner kroner. Med i regnestykket er det verd å nevne at vi i noen anbud både har økt tilbudet og standarden. Hvis vi holder disse faktorene utenom, viser rapporten at vi har spart så mye som 24,5 prosent på overgangen til todelt anbud, underbygger Bentzen

Brukervennlige fartøy

Rapporten underbygger også at den todelte modellen legger bedre til rette for å bygge brukervennlige, gode fartøy for ulike samband.
- Gjennom selv å være byggherre for nybygde fartøy har Nordland fylkeskommune god styring med standarden på de nye båtene. Dette sikrer høy standard for mannskap og reisende, forklarer Bentzen.

Konkret for Nordland

En tidligere rapport bestilt av NHO Sjøfart, vurderte at den todelte anbudsmodellen på sikt ville være fordyrende for Nordland fylkeskommune. Fylkesråd Bentzen påpeker imidlertid at denne siste rapporten fra Menon har sett konkret på kostnadene for sambandene i Nordland, og derfor gir et mer korrekt bilde av den todelte anbudsmodellen, slik den har gitt resultater for Nordland fylkeskommune.
- Vår oppgave er jo å gi nordlendingene et best mulig hurtigbåttilbud med de midlene vi har tilgjengelig. Rapporten viser at den todelte modellen gjør at vi kan tilby mer og bedre hurtigbåt for nordlendingene, innenfor de rammene vi har, sier Bentzen.

Bør eie reservefartøy

Rapporten fra Menon anbefaler at Nordland fylkeskommunen også bør eie reservefartøyene det stilles krav om i anbudsutlysningene, og at disse stilles til disposisjon i de todelte anbudskonkurransene på de ulike sambandene.
-Selve prinsippet er jo at den todelte modellen har lavere etableringsbarrierer enn den integrerte modellen. Alle tilbydere i en integrert modell vil kunne gi tilbud i en todelt modell, mens alle tilbydere i en todelt modell vil ikke nødvendigvis kunne gi tilbud i en integrert modell, grunnet merkostnader knyttet til investering i eget fartøy. Ved at fylkeskommunen eier reservefartøy, vil dette også bidra til at vi får best mulig konkurransevilkår – nettopp for at nordlendingene skal få et best mulig hurtigbåttilbud, forklarer Bentzen

Hva med ferjer?

Menonrapporten berører også spørsmålet om den todelte anbudsmodellen kan overføres til ferje-sambandene.
-Vi har ingen planer om også å selv eie fartøyene vi har i de 23 fylkesferjesambandene. Per i dag har vi elleve hurtigbåtsamband der vi selv eier båtene. Vi har to nye hurtigbåter under bygging, og planlegger også innføring av elektrisk samband på Reinefjorden. Investeringer ut over disse vil være opp til fylkestinget å bestemme, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Les hele evalueringsrapporten her: (PDF, 2 MB)