Cookie Consent by TermsFeed dans og transport - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Dans og transport på fylkestinget

Gruppeleder for Rødt i fylkestinget Per Gunnar Skotåm - Klikk for stort bildeGruppeleder for Rødt i fylkestinget Per Gunnar Skotåm Thor-Wiggo skille

- For Rødt Nordland er det uhyre viktig at danseklassen på Bodø videregående får starte opp i år, på tross av lave søkertall, sier gruppeleder Per Gunnar Skotåm. Han lover å fighte under fylkestingssamlingen i Mo i Rana neste uke for å få snudd beslutningen om å ikke starte klassen.

- Vi kan ikke være bekjent av i Nordland at de som har en spesiell interesse for dans, må til Tromsø eller Trondheim. Spesielt når vi nå snart står foran kulturhovedstadsåret 2024, så blir det et helt feil signal å gi at man velger å ikke starte opp klassen på tross av få søkerte. Jeg har opplevd et stort trykk av henvendelser fra publikum, også kulturarbeidere, som mener det samme, sier Per Gunnar Skotåm.

Bakgrunnen for saken er at fylkestinget har vedtatt visse minstegrenser for igangsetting av klasser, basert på ulike kriterier. Ut fra disse grensene og en skjønnsmessig vurdering, gjøres en administrativ beslutning om hvilke tilbud som starter opp. Måltallet for dans og drama på Bodø videregående er 15, mens det bare var fem søkere for 2022. Dette innebærer at dans og dramaklassen høsten 2022 er bestemt ikke å starte opp. Musikk-, dans- og dramalinjen som sådan legges ikke ned.

- I fylkestingssaken om minstegrenser, sies det at disse skal være rådgivende. Jeg synes det er viktig at man i denne saken tar endel andre hensyn enn bare antall søkere. Det har man gjort i andre tilfeller. Fylkestinget skal forøvvrig behandle sak om minstegrenser på nytt under dette fylkestinget. Her vil vi i Rødt ta til orde for en tydeliggjøring av poenget om bruk av skjønn fremfor antallet søkere, sier Skotåm.

Gruppelederen trekker også fram en annen viktig sak under fylkestingssamlingen, nemlig behandlingen av Regional Transportplan (RTP) 2022-2033.

- I denne sammenheng er Rødt spesielt opptatt av å styrke fergestrekningen Bjørn-Sandnessjøen. Dette er en av de mest trafikkerte fylkesfergesambandene i Nordland, og er blant annet hovedåren til markedet for oppdrettslaks fra Herøy. Det har tidligere vært planer om et heldøgnssamband her. Men nå er dette viktige heldøgnsambandet ute av RTPen, noe som er svært beklagelig. Vi kommer til å ta opp denne saken under behandlingen av denne saken i fylkestinget, sier Skotåm.

Fylkestingets tredje samling i 2022 arrangeres i Mo i Rana 13.-15. juni.

Se oversikt over programmet og sakene som skal behandles.