OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

- En viktig melding 

Klikk for stort bildeFylkesråd for Utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.Regjeringen har i dag lagt frem forslaget til ny stortingsmelding om videregående opplæring, kalt fullføringsreformen. - Dette er en viktig melding vi skal bruke god tid på å lese, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide. 

- Jeg synes det er spennende og riktig at regjeringen nå foreslår å fjerne tidsbegrensningen på hvor lang tid du kan bruke på å ta videregående opplæring, og gi alle elevene rett til å fullføre utdanningen, sier Eide. Fullført videregående opplæring er en viktig forutsetning for varig tilknytning til arbeidslivet, og nøkkelen til både videre høyere yrkesfaglig opplæring og universitets- og høgskolestudier. Det er derfor spesielt viktig at fullføringsretten skal gjelde både ungdom og voksne, fortsetter hun.  

- Jeg mener også det er spesielt viktig at det åpnes opp for at skolene kan gi mer tilpasset opplæring til elever som trenger det, som av ulike grunner sliter med et standard undervisningsopplegg. De er både viktig for den enkelte og for samfunnet at det legges godt til rette for gjennomføring for alle, understreker Eide.  

Læreplassgaranti ikke god nok 

I meldingen tar regjeringen til ord for at det skal innføres en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud.  

- Her mener jeg at regjeringen ikke går langt nok. De burde se til læreplassgarantien vi har i Nordland. Et enstemmig fylkesting har vedtatt et alle som er kvalifisert, skal få læreplass, sier Eide. 

- Målet til regjeringen er at 9 av 10 skal fullføre videregående skole. Det er vi rett og slett uenige i. Det må være et mål at alle skal få gjennomføre. I Nordland har vi 8000 elever i den videregående skolen. Vi synes ikke det er greit at 800 av disse elevene ikke skal gjennomføre, sier Eide. Derfor har også fylkestinget i Nordland vedtatt full gjennomføring som mål i Nordlandsmodellen – strategi for full gjennomføring, sier Eide.  

Vil forankre  

- Vi skal nå sette oss godt inn i hele meldingen. Jeg vil forankre det videre arbeidet med fylkestinget, avslutter Eide.

Les Stortingsmelding 21 - Fullføringsreformen