Cookie Consent by TermsFeed Foreslår videreføring av ferje til Sauren - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Foreslår videreføring av ferje til Sauren

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen - Klikk for stort bildeFylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen Trond-Erlend Willassen Det er en positiv utvikling i antall passasjerer på ferjesambandet Brønnøysund – Sauren. Nå ber fylkesrådet om fylkestingets støtte til å videreføre tilbudet.

Fergeruten mellom Brønnøysund og Sauren ble vedtatt nedlagt i fylkestinget i 2017. Men siden den gang har sambandet fått betydelig trafikkvekst de senere årene og det er forventet ny næringsaktivitet på Sauren. Fylkesrådet anbefaler derfor at ruten opprettholdes og at det lyses ut et nytt anbud.

-Det har vært en god utvikling i dette området, blant annet med etablering av næringsvirksomhet og satsing på oppdrett. Dette er én av grunnene til at vi nå ønsker å videreføre dette sambandet, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Engasjement og vekst

Bentzen poengterer at en videreføring av tilbudet forutsetter at den positive passasjerutviklingen fortsetter. Han opplever imidlertid at det har vært svært stort engasjement fra innbyggere, næringsliv og politikere i området.

-Det virker som det er både entusiasme og engasjement hos befolkningen i området. Det kan tyde på at veksten og behovet for dette sambandet vil øke. Det er viktig at vi får antallet passasjerer over den magiske grensen på 10 personbilenheter i snitt per dag, da dette gir oss økonomisk kompensasjon fra staten. Jeg vil derfor understreke viktigheten av at man lokalt fortsetter å støtte opp om tilbudet også fremover, på samme måte som man har gjort frem til nå. Dersom passasjertallene underveis ikke kommer over grensen på 10 personbilenheter per dag, legger vi opp til at det gjøres en ny vurdering av om sambandet skal legges ned, dog lytter vi til de tilbakemeldingene som er kommet, presiserer Bentzen.

Tar bort signalanløp

Når fylkesråden viderefører ferjetilbudet til Sauren, medfører det at man tar ut muligheten for signalanløp med hurtigbåt til Sauren.

-Vi må se det totale tilbudet under ett, og mener at med et godt ferjetilbud, er det mindre behov for et hurtigbåttilbud, og vi vil dermed ha et mer effektivt hurtigbåttilbud for de anløpene denne båten betjener, spesielt med tanke på Vega, underbygger Bentzen.

Fylkestinget avgjør

Opprinnelig skulle sambandet legges ned fra 31. mars. Nå har fylkesrådet bestemt seg for å utlyse et midlertidig anbud til 31. januar neste år, og foreslår at fylkestinget vedtar å opprettholde tilbudet også etter det. Bentzen regner med god støtte fra fylkestinget i denne saken.

-Vi plikter å følge med på utviklingen i alle områdene av Nordland. Når økt aktivitet nå ser ut til å gi grunnlag for å opprettholde tilbudet, er jeg overbevist om at et samlet fylkesting vil være med å bygge gode, bærekraftige lokalsamfunn – også gjennom et godt ferjetilbud, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Fornøyd ordfører

Ordfører i Brønnøy kommune, Eilif Kristian Trælnes er svært fornøyd med at fylkesråden lytter til folk og næringsliv i Brønnøy.

-Vi har gitt gode innspill og argumenter for at Sauren-ferja bør bestå. Nå har vi blitt hørt, og det ser ut til at det gjøres godt politisk håndverk når man nå vedtar å videreføre sambandet mellom Brønnøysund og Sauren, sier Eilif Kristian Trælnes.