Cookie Consent by TermsFeed førsteinntak klart - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Førsteinntak til videregående opplæring klart: 91,9% av søkerne har fått sitt førsteønske oppfylt

To elever driver med måling av spenning og strøm - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Simen Bergvik 7825 elever med ungdomsrett fikk torsdag sjuende juli tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Nordland. Dette er betydelig lavere enn fjorårets tall på 8144 elever. Nedgangen skyldes primært lavere ungdomskull.

Yrkesfagandelen i Nordland fortsetter å holde seg svært høy. I år har 61% av søkerne valgt yrkesfag og 39 % studieforberedende linjer. Nordland har sammen med Møre og Romsdal har høyest yrkesfagsandel i Norge. 

Naturbruk og teknologifag er populære

Naturbruk og teknologi og industrifag utmerker seg i år med svært gode søkertall.  Også mindre utdanningsprogram som Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, samt  kunst, design og arkitektur kan vise til gode søkertall i år.

Nøkkeltall fra årets opptak

7825 elever med ungdomsrett fikk torsdag sjuende juli tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i Nordland. Samme tall fra i fjor var  på 8144 elever

Per nå er 91,9% av søkerne kommet inn på sitt førsteønske. Dette er bedre enn i fjor hvor tallet var 88,2%.

76 søkere med ungdomsrett har så langt ikke fått plass i årets inntak og må vente til andre inntak 28. juli før de får svar på hva de kommer inn på.  Dette gjelder også alle søkere uten ungdomsrett.

Søkere som nå står på ventelister vil også få en ny mulighet i andre inntak til å få plass på ønsker som er høyere prioritert.

Inntatte søkere 1. inntak på vg1 (første år på videregående) per utdanningsprogram.                   

Inntatte søkere 1. inntak på vg1 (første år på videregående) per utdanningsprogram.
Programområde Antall søkere Andel i prosent
Studiespesialisering 854 26,93 %
Helse og oppvekstfag 472 14,89 %
Teknologi og industrifag 461 14,50 %
Elektro og datateknologi 292 9,21 %
Idrettsfag 248 7,80 %
Naturbruk 201 6,34 %
Bygg og anleggsteknikk 195 6,15 %
Restaurant og matfag 114 3,60 %
Musikk,dans og drama 83 2,62 %
IT og Medieproduksjon 82 2,59 %
Salg,service og reiseliv 61 1,92 %
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. 58 1,83 %
Kunst,design og arkitektur 30 0,95 %
Medier og kommunikasjon 20 0,63 %

Husk svarfrist!

Søkerne må svare på tilbudet om skoleplass ved å logge seg på www.vigo.no med MinID. Svarfristen er 13. juli kl. 23.59. De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om​ skoleplass. Nei-svar og mangel på svar frigjør plasser til andre inntak, som gjennomføres 28. juli.

Lærlinger og lærekandidater i Nordland

1171 søkte læreplass innen fristen 1. mars. Mange har allerede inngått lære- eller opplæringskontrakt pr 8. juli, og mange er i prosess med bedrifter og opplæringskontor for å få læreplass. Av 1032 søkere m/ungdomsrett har så langt 66,8% fått lærekontrakt/opplæringskontrakt.

Formidling av søkere til læreplass pågår fra januar til november, og de fleste som får seg læreplass får lovnad/forhåndsavtale når de er utplassert i bedrift de to årene de er i videregående skole gjennom faget yrkesfaglig fordypning (YFF).

Skolene, opplæringskontor, lærebedrifter, Yrkesopplæringsnemnda og seksjon for fag- og yrkesopplæring jobber aktivt hele året for å få flere godkjente lærebedrifter og læreplasser.

Status pr 8. juli 2022

  • Totalt har 767 av 1171 søkere fra Nordland fått læreplass eller opplæringsplass. Av de 1171 er 25 lærekandidat-søkere og av disse har så langt syv fått opplæringsplass.

De 1171 som har søkt læreplass/opplæringsplass fordeler seg som følger i forhold til ungdomsrett og ikke rett:

  • 1032 søkere m/ungdomsrett - 689 er formidlet (66,8%).
  • 139 søkere u/rett - 78 er formidlet (56,1%)
  • Av de 767 som er formidlet har 96 fått seg læreplass i annet fylke.
Totalt antall søkere til opplæring i bedrift (som ett av sine tre ønsker) fordelt på utdanningsprogram
Utdanningsprogram Søkere totalt Formidlet eget fylke Formidlet annet fylke Formidlet totalt % formidlet Ikke formidlet
Totalt 1171 671 96 767 65,5% 404
Teknologi- og industrifag 322 162 52 214 66,5% 108
Elektro og datateknologi 185 108 9 117 63,2% 68
Bygg- og anleggsteknikk 183 129 5 134 73,2% 49
Helse- og oppvekstfag 224 138 5 143 63,8% 81
Naturbruk 118 70 6 76 64,4% 42
IT og medieproduksjon 46 25 2 27 58,7% 19
Salg, service og reiseliv 36 11 8 19 52,8% 17
Restaurant og matfag 37 17 8 25 67,6% 12
Frisør, blomst,int,eksp.design 17 8 1 9 52,9% 8
Service og samf. 3 3 0 3 100% 0
Søkere med ungdomsrett til opplæring i bedrift (som ett av sine tre ønsker) fra eget fylket
Utdanningsprogram Søkere totalt Formidlet eget fylke Formidlet annet fylke Formidlet totalt % formidlet Ikke formidlet
Totalt 1032 600 89 689 66,8% 343
Teknologi- og industrifag 298 151 50 201 67,4% 97
Elektro og datateknologi 172 99 9 108 62,8% 64
Bygg- og anleggsteknikk 167 117 5 122 73,1% 45
Helse- og oppvekstfag 163 111 2 113 69,3% 50
Naturbruk 107 63 5 68 63,6% 39
IT og medieproduksjon 43 25 2 27 62,8% 16
Salg, service og reiseliv 33 9 8 17 51,5% 16
Restaurant og matfag 31 15 7 22 71,0% 9
Frisør, blomst,int,eksp.design 16 8 1 9 56,3% 7
Service og samf. 2 2 0 2 100% 0

Flere bransjer trenger lærlinger

I Nordland er det 335 søkere m/ungdomsrett som har læreplass som 1. ønske som enda ikke er formidlet til læreplass. Mange av søkerne vil nok være registrert med læreplass i løpet av sommeren og tidlig høst.

- Flere bransjer melder om ledige læreplasser så vi håper både bedriftene og søkerne er aktive for å få kontrakt opprettet så snart som mulig, slik at vi får dekket både arbeidslivets behov for lærlinger og at ungdommene våre får fullført sin yrkesfagsutdanning, sier fylkesdirektør Nina Ellingsen Høiskar  

Vær aktive og tilgjengelige

Nordland sender søknadene til søkere fra eget fylke til de lærebedriftene og opplæringskontorene som er registrert godkjent hos fylkeskommunen.

- Vi oppfordres alle søkere til læreplass til å være aktive og være tilgjengelig på telefon og e-post, slik at de er mulig å nå for bedrifter og opplæringskontor på jakt etter lærlinger og lærekandidater, sier fylkesdirektøren. 

Søkere med ungdomsrett og læreplass som 1. ønske som står uten læreplass 1. august vil få tilbud om Alternativ vg3 i skole. Tilbudet blir sendt ut gjennom Vigo 1. august.

Bedrifter som ønsker å ta inn lærling eller lærekandidater kan finne informasjon om dette på fylkeskommunens nettsider Lærebedrift - Nordland fylkeskommune (nfk.no) eller ta kontakt på epost: formidling@nfk.no