Cookie Consent by TermsFeed Fra bare ord til bærekraftig handling (13.1.2022) - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fra bare ord til bærekraftig handling (13.1.2022)

Denne uka deltok fylkesrådsleder Tomas Norvoll i høring på stortingsmeldingen Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. En melding som ble lagt frem i juni i fjor fra den daværende Solbergregjeringen. Under høringen etterlyste Norvoll konkret handling. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Stortingsmeldingen som skal fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering har i følge fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, svært få virkemidler med seg for å nå disse målene. 

– Bærekraftsmålene vil ikke nås med næringsnøytralitet, fastslår fylkesrådsleder Tomas Norvoll.   

Løft arbeidet 

Norvoll vil i stedet at stortingsmeldingen i større grad må bidra til å løfte arbeidet med bærekraftsmålene over fra ord til en større grad av handling. Han viser til EUs Green Deal, som presenterer en vekststrategi for Europa. 

– På samme måte bør bærekraftsmålene i langt større grad kobles med grønn vekst, sosial utvikling og verdiskapning her hjemme – gjerne i Nordland, sier Norvoll.  

Særlig viktige prosjekter 

Norvoll mener det er direkte oppsiktsvekkende hvor vag stortingsmeldingen er, når man ser hvordan eksempelvis EU-kommisjonen har en langt tydeligere og mer aktiv næringspolitikk. Han viser til et av de tydeligste grepene fra EU-kommisjonen.   

– Det som omtales som IPCEI, en forkortelse for «Important Project of Common European Interest». Gjennom IPCEI kan ulike industriprosjekter i Europa få statsstøtte på særskilte vilkår. Hvorfor skal ikke vi ta de samme grepene i Norge? spør Norvoll, og viser til batteriindustrien som et eksempel.   

Grønne muligheter 

Batteriproduksjon domineres i dag av Asia. Men Norvoll viser til at EU-kommisjonen nå velger å investere massivt for å utvikle egne batteriverdikjeder i Europa. 

– De samme mulighetene har vi i Norge, men den forrige regjeringen har altså sittet helt passivt, og observert at det skjer store etableringer i Nordland, eksempelvis. Store etableringer som kunne vært stimulert, og som kunne tatt et forsprang i kampen om denne industrien og disse industriarbeidsplassene, argumenterer Norvoll. 

Offentlig risikostøtte 

Norvoll etterlyser altså et aktivt næringspolitisk grep i grønne verdikjeder i Norge. 

– Gjennom IPCEI bidrar EU med til sammen 6,1 milliarder euro i støtte til utbygging av sin batteriindustri, noe som i sin tur utløser 14 milliarder euro i private midler, underbygger Norvoll.   

Ser til naboene 

Både Sverige og Finland deltar i IPCEI-ordningen. Det ga den svenske batteriaktøren Northvolt støtte på 238 millioner kroner gjennom et IPCEI-prosjekt fra den svenske staten i fjor.  

– Og det kan være verd å merke seg at den finske regjeringen i statsbudsjettet for 2021 prioriterte hele 3 milliarder kroner for å bygge opp om batteriindustrien i Finland, påpeker Norvoll. 

Spenning i batterier 

Batterier er den grønne elektriske verdikjeden med størst omsetningspotensial, og kan gi ny sysselsetting og nye eksportinntekter i industrifylket Nordland. 

– Etablering av industriell battericelleproduksjon vil være avgjørende for å utløse dette. Flere steder i Norge ser vi at batteriaktører er i ferd med å etablere seg. Blant annet i Arendal, Mo i Rana og i Narvik. Men det er et stort tankekors at det er bedre statlige støtteordninger bare noen få mil over grensen i våre naboland.   

Ber om reell industrihandling 

Og dette er kjernen i Norvolls tilbakemelding på Stortingsmeldingen. 

– Det er uheldig for en norsk industriutvikling at Norge ikke er deltaker i IPCEI-ene for batterier. Jeg ber om at Stortinget gjennom behandlingen av denne meldingen sikrer at Norge kan delta i disse støtteordningene, og snur ord til reell industrihandling, understreker Tomas Norvoll. 

CO2 som ressurs 

Han mener den samme aktive næringsstøtteordningen også kunne vært tatt aktivt i bruk i et annet klimaspørsmål - behandlingen av karbon. 

– I den grad karbon omtales, er det i form av fangst og lagring. Mens bruken av karbon som en ressurs er helt utelatt i denne stortingsmeldingen. LO og NHO har foreslått at Norge bør ta initiativ til en IPCEI-ordning for CO2-fangst, -bruk og lagring. Det er et godt forslag som Stortinget bør støtte i behandlingen av denne meldingen, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.