Cookie Consent by TermsFeed Frykter negativ effekt av rusreformen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Frykter negativ effekt av rusreformen

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll Thor-Wiggo Skille Tilgangen på narkotiske stoffer vil øke, og flere vil utforske rusmidler. Det frykter fylkesrådet i Nordland blir resultatet av regjeringens forslag om å fjerne reaksjoner ved kjøp av narkotika.

Fylkestinget i Nordland har gitt sitt høringsinnspill til regjeringens rusreform – Fra straff til hjelp. I rusreformen ligger det forslag om å avkriminalisere oppbevaring og bruk av mindre mengder narkotika til eget bruk.

-Vi er svært bekymret for at liberaliseringen vil føre til at flere ungdommer får tilgang på narkotiske stoffer. Uten straffeansvar vil ungdommene våre ta for lett på konsekvensene, mener fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Bør behandle sykdommen

Norvoll er enig i at Norge trenger ny politikk i måten vi behandler rusavhengige på. Norge ligger høyt i antall overdosedødsfall, og altfor mange rusavhengige er svært syke, og lever i sosial nød.

-Disse menneskene må få bedre oppfølging og behandling. Mange har blitt møtt med straff og sanksjoner for sitt narkotikamisbruk, noe som har hatt liten effekt. Det er viktig at rusavhengiges helserettigheter endres og at oppfølgingsapparatet må gis økonomi til å forvalte dette på en skikkelig måte.

Manglende fokus

Men her ligger også mangelen i regjeringens forslag til rusreform. Ifølge Norvoll har ikke reformen fokus på rusavhengiges helserettigheter.

-Reformens fokus er bortfall av sanksjoner. Fylkesrådet vil advare mot at regjeringen legger opp til et lovforslag om avkriminalisering som vil være et sjansespill med tanke på ungdommer som vi ønsker å forebygge at blir rusavhengige, underbygger Norvoll.

Økt tilgjengelighet – økt bruk

Fylkesrådslederen mener tilgjengelighet av rusmidler påvirker forbruket, som igjen påvirker folkehelsa.

-Forebygging må være den viktigste strategien i ruspolitikken. Når rusavhengighet oppstår, skal det først og fremst møtes med behandling. Rusavhengighet er et helseproblem, og må behandles som det. Men forslagene i reformen vil også kunne ha med seg en helt annen effekt. Nemlig at man leder flere inn i rusavhengighet. Dette er en sjanse vi ikke kan ta, poengterer Norvoll.

Skal være forbudt

Han understreker at forbudet mot narkotika må ligge fast. Bruken skal avdekkes og bli møtt med reaksjoner og helseoppfølging. For at forbudets allmennpreventive effekt skal opprettholdes, må unge og voksne oppleve at det medfører en konsekvens å bryte forbudet.

-En avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika, vil gjøre arbeidet med å avdekke rusmiddelbruk vanskeligere. Faren for at unge mennesker kommer lengre inn i rusbruk og kriminalitet før man fanges opp er stor. Fylkeskommunen har et stort ansvar for elevene i de videregående skolene. Rusforebygging er også en del av ansvaret vi må ta. Da kan vi ikke lage en reform som i verste fall skaper unge rusmisbrukere, i stedet for å forebygge - blant annet gjennom vissheten om sanksjoner og straff, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.