Cookie Consent by TermsFeed voksnes utdanning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

- Full satsing på voksnes utdanning

Portrett av Fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide - Fylkesrådet vil at enda flere voksne skal fullføre videregående opplæring. Derfor legger vi nå frem et eget «Kompetanseløft for voksne 2022-2024», sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

- Flere voksne i Nordland har ikke fullført eller fornyet sin grunnutdanning, noe som kan være en barriere for starte på en ny utdanning. Mange voksne kjenner heller ikke til hvilke opplæringsmuligheter som tilbys. Slik kan vi ikke ha det, voksne er en uvurderlig ressurs for arbeidslivet i Nordland! Derfor legger fylkesrådet nå fram en ny strategi for voksnes læring i Nordland, basert på fire strategiske grep:

Fortsatt satsing på Fagskolen

For det første skal det videreutvikles digitale og fysiske tilbud innen videregående opplæring for voksne.

- En ny kvalifikasjonsmodell skal på plass for å forsikre at voksne som skal inn i et videregående opplæringsløp har verktøyene og kunnskapen som trengs for å kunne fullføre og bestå, sier Eide.

For det andre skal tilbudet til voksne med svake norskferdigheter/flerspråklige styrkes, med særlig vekt på språkferdigheter, slik at de lykkes i utdanning- og arbeidsliv

- Gjennom testing av førkunnskaper skal man gi mer skreddersydd opplæring i språkfagene, påpeker Eide.

- Fremover skal vi synliggjøre det gode og allerede eksisterende utdanningstilbudet til voksne, slik at flere kan benytte seg av det, sier fylkesråd Dahlseng Eide.

Les hele fylkestingssaken her