Cookie Consent by TermsFeed Høringsmøte om den regionale planstrategien - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Høringsmøte om den regionale planstrategien

Høringsmøte på Teams, et bilde av en sykkel mot bakgrunn - Klikk for stort bilde Susanne Forsland Torsdag 29. april kl. 18:00 inviterer vi deg som er med i et frivillig lag eller organisasjon til å bli med på et webinar hvor vi forteller mer om forslaget til den regionale planstrategien som nå er ute til høring.

Nordland fylkeskommune skal utvikle nordlandssamfunnet til det beste for alle. Da trenger vi å lage gode planer sammen med organisasjoner og enkeltpersoner som kan være felles arbeidsdokument. Den regionale planstrategien er et slikt dokument, og nå vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger og innspill til den før 7. mai.

Bli med på høringsmøtet 29. april

kl. 18:00 - kl. 19:30

Møtet foregår i Teams. Det vil bli gjort opptak som gjøres tilgjengelig i ettertid. 

Legg til i kalenderen (ICS, 7 kB)

Bli med i møtet

Har du spørsmål til høringsmøtet, send gjerne en mail til Dag Bastholm.

En planstrategi med fem mål

I den regionale planstrategien har vi satt opp fem langsiktige mål for Nordlandssamfunnet. Disse skal vi nå innen 2030, og blir som FN17 vårt felles mål for Nordland.

Vi vil arbeide for at vi i 2030 har vi et mer bærekraftig Nordland med:

Mål 1

Attraktive og inkluderende samfunn med gode kultur-, service- og tjenestetilbud

Mål 2     

Et innovativt og bærekraftig næringsliv som bidrar til klimagassreduksjoner og robuste samfunn

Mål 3       

God kvalitet i skoletilbudene og et arbeidsliv som stimulerer til kompetanseutvikling i hele karrieren

Mål 4      

Høyere utdanning- og forskningsmiljø som er sterke utviklingsaktører i regionalt samfunns- og næringsliv

Mål 5   

Effektiv og miljøvennlig infrastruktur som dekker innbyggernes og næringslivets behov

Prioriterte satsningsområder

Vi har også utarbeidet et sett med prioriterte satsingsområder. Disse er det meningen av fylkeskommunen skal arbeide med de nærmeste årene. Noen vil vi også invitert dere til å være med i.

Den regionale planstrategien forteller også hvilke planer som skal utarbeides og hvilke som skal fases ut. Det er viktig for at dere skal se hvordan fylkeskommunen prioriterer og tenker å arbeide med våre felles utfordringer og muligheter.

Vi ønsker oss tilbakemeldinger på:

  • De langsiktige målene, gir de nødvendig retning? Kan de bli klarere? Vi er åpne for justeringer og alternativer.
  • Er det et godt samsvar mellom de prioriterte satsingene og de regionale utfordringer og muligheter slik dere ser det?
  • Har dere innspill til forslaget på planer som skal lages – både i innhold og prosess
  • Noen steder kan det kanskje være behov for en interkommunal plan. Altså en plan som dekker mer enn en kommune og som skal bidra til å en regional utfordring.
  • Vi er selvsagt åpne for alle andre merknader og kommentarer.

Vi håper vårt forslag inspirerer til oppfølging og innspill fra dere. Fristen for merknader er 7. mai.

Velkommen til digitalt høringsmøte!