Cookie Consent by TermsFeed Helgelandskonferanse 2022 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hovedpunkter fra Elin Dahlseng sin tale 5. mai på Helgelandskonferansen 2022

 • For å sikre at de nye industrietableringene i Nordland får den kompetansen, drahjelpa og det tempoet de trenger, er det behov for å forsterke innsatsen.

 

 •  Samarbeid med bransjene, kommunene og alle andre gode krefter som ønsker å bidra til videre grønn vekst på Helgeland bidrar til at vi lykkes på Helgeland. Det skjer mye. Vi har gjort mye. Men mer skal gjøres. Og vi har det travelt.

 

 • En viktig rolle for fylkeskommunen er å bidra til samfunn i vekst. Samfunnsutvikling er viktig!  Helhetlig kunnskap om de ulike regionene som opplever denne veksten er et første steg.

 

 • For fylkesrådet er det helt sentralt å se på det grønne skiftet i nord som en vekststrategi som kan snu befolkningsnedgangen. Regionvekstavtalene gir oss mulighet til å finne gode løsninger for regionen på tvers av forvaltningsnivå, og til nordlandssamfunnets beste.

 

 • Nordland sitt aller største fortrinn er overskudd av ren fornybar kraft. Akkurat nå er det store utbyggingsplaner innen hydrogen, battericeller, grønt stål og ammoniakk. Fantastisk spennende planer.

 

 • Utdanning og kompetanse er viktige nøkler i det grønne skiftet.
  •  På Helgeland har vi fire videregående skoler. Snart står det klar en ny videregående skole i Mosjøen. Det samme i Narvik
  • Nordland er et yrkesfagfylke der nesten 60 % av elevene velger yrkesfag. Vi trenger dem alle.
  • I tillegg trenger vi ungdom som er studieforberedte.
  •  
 • Hovedfokuset i Nordlandsmodellen er å treffe arbeids- og næringslivets behov.
   
 • Læreplassgarantien har aldri vært så relevant som nå. Bedriftene og offentlig sektor på Helgeland bidrar svært godt her.
 •  
 • Vi ser at fagskolen blir et svært viktig verktøy for å treffe den nye grønne industrielle utviklingen.

 

 •  Batterifagskolesatsning i Nordland viser at vi snur oss kjapt. Vi er på ballen og sørger for å bidra med relevant høyere yrkesfaglig utdanning til industrien

 

 • Vi vil også komme til å trenge mange nye ingeniører i Nordland. Realfagsatsingen og forskerlinjene våre er en brikke i dette. Det er også etableringen av TechLab i Mo i Rana der fylkeskommunen samarbeider med Nord universitet.

 

 •  TechLab skal være en pådriver for innovasjon og vil være et lavterskeltilbud for å øke små og mellomstore bedrifters konkurransedyktighet i møtet med det grønne skiftet, digitaliseringen, og regionens demografi- og kompetanseutfordringer

 

 • Fylkesrådet utreder nå etableringen av et internasjonalt skoletilbud på Helgeland for å legge til rette for den kommende internasjonaliseringen av arbeidslivet. Dette kan være studiespesialisering med internasjonalisering, Europalinje eller IB.

 

 • Vi har ikke bare ungdommer. Vi har også voksne. Viktig at vi nå tar i bruk voksenressursen gjennom å sørge for at voksne nordlendinger blir kvalifiserte og rekvalifiserte til arbeidsliv og videre studier.

 

Sammen skal fylkesrådet, kommuner og arbeids- og næringsliv arbeide for å sikre vekst og utvikling i regionen, og i Nordland. Hva kan NFK bidra med?

 • Fortsette å være med på laget. Fortsette å ha fokus på samfunnsutvikling
 • Utvikle skolene våre til å bli attraktive skoler der tilbudene er dimensjonerte slik at de møter arbeids- og næringslivets behov
 • Fortsette å satse på Nordland fagskole som leverandør av relevant høyere yrkesfaglig utdanning

 

Olaf Palme sa «Det finnes inget vi och dom – det finnes bara vi» – også på Helgeland