Cookie Consent by TermsFeed I dag åpner Liatindtunnelen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

I dag åpner Liatindtunnelen

Veg inn mot tunnelåpning. - Klikk for stort bilde Knut Magne Karlsen, NFK Nå blir Liatindtunnelen endelig åpnet for trafikk. - Takk for tålmodigheten. Endelig har bilistene fått en trygg og god vei. Dette er en gledens dag, sier fylkesråd Monika Sande. 

I løpet av ettermiddagen fredag 22. april kan trafikantene ta i bruk den 2 km lange Liatindtunnelen på fylkesveg 17 i Lurøy. 

-Vi gleder oss stort over at vi med en ny og flott tunnel bidrar til en tryggere ferdsel langs fylkesveg 17. Liatindtunnelen er godt utstyrt etter dagens krav, og skal gi en langt bedre kjøreopplevelse. Men ikke minst gjør tunnelen at du kommer deg forbi en strekning som har vært svært rasutsatt, sier fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande. 

-Takk til fagfolkene 

Hun er glad for at tunnelen endelig er åpnet, flere år forsinket etter ulike uforutsette hendelser, blant annet ras. 

-Jeg må få berømme våre dyktige fagfolk som har fullført dette prosjektet. Både egne ansatte, og våre innleide entreprenører. Nå kan vi glede oss over en flunkende ny vegstrekning, sier Sande. 

Langt lerret å bleke 

Etter byggeperioden har det vært testing, opplæring og øvelse i tunnelen. Deretter ble all dokumentasjon sendt til Vegdirektoratet for gjennomgang, slik rutinen er. 
 
- Prosjektet har hatt mange utfordringer som har påvirket fremdriften, som skred og konkurs hos entreprenør. I innspurten opplevde vi at godkjenningsprosessen tok uvanlig lang tid, og vi har hatt mange runder med Vegdirektoratet om fortolkninger og nye krav til dokumentasjon. Vi synes det er leit at trafikantene har ventet så lenge, men i dag har vi endelig fått tillatelse til å åpne. Da gjør vi det så fort det lar seg gjøre, sier seksjonsleder for vegutbygging i Nordland fylkeskommune, Christian H. Forsmo. 

Trafikken blir sluppet inn i tunnelen så snart sperringene er fjernet, uten snorklipp og markering. 

Kjør aldri inn i en stengt tunnel 

En flunkende ny tunnel er rustet for trygg ferdsel. Også om uhell skulle skje. Forsmo sier at sikkerhetsutrustningen allerede starter på utsiden, der røde blinkende lys på hver side av vegen vil varsle hvis tunnelen er stengt.   

-Ikke kjør videre på rødt lys, selv om det ikke er noen fysisk bom som hindrer deg. Du ser kanskje ikke hva som har skjedd, men du må vente utenfor til det er klart og lyset er slukket, påpeker Forsmo.  

Bruk nødtelefonen, ikke mobilen 

Liatindtunnelen har ikke mobildekning, men Nordland fylkeskommune har gjort forberedelsene som må til.   

- Vi har lagt til rette med infrastruktur slik at mobilselskapene kan montere utstyr for dekning i tunnelen. Nå er det opp til selskapene om og eventuelt når de vil gjøre dette. 

Forsmo påpeker samtidig at tunnelen har til sammen 17 nødstasjoner med telefon og brannslukkere. Dette inngår i dagens krav til sikkerhet, uavhengig av om det er mobildekning eller ei.  

_ Hvis du kommer ut for en hendelse i en tunnel, bør du alltid bruke en av nødstasjonene. Dette gjelder selv der det er mulig å bruke mobilen.  

Alarmen går 

Når du løfter av en nødtelefon eller tar ut en brannslukker, går det en alarm hos Vegtrafikksentralen. 

- Der ser de med en gang hvilken tunnel du er i, og nøyaktig hvor du befinner deg. Det kan hindre misforståelser og tap av verdifull tid.  

Har du tatt ut en brannslukker, stenges tunnelen automatisk. Operatøren kan varsle nødetatene, veilede deg i samtale på nødtelefonen, og stenge tunnelen manuelt hvis behov.  
 
- Bruk derfor nødstasjonene hvis uhellet først er ute, så får du rask hjelp, oppfordrer Forsmo.  

Nødetatene kan kommunisere via nødnett.   

Lytt på radio 

Vegtrafikksentralen kan styre flere funksjoner, som vifter og lys. I en nødsituasjon kan de dessuten gi beskjed til trafikantene via radiomelding. Da tennes det skilt i tunnelen som varsler om dette.   

To tunneler 

Prosjektet strekker seg over ca. 5,5 km, med ny og ombygd veg, fylling og bru, og to tunneler. Fartsgrensen er 80 km/t. Strekningen nord for Liatindtunnelen åpnet for trafikk i november 2020.  
 
- Olvikvasstunnelen er også lys og fin, men med sine 440 meter er den betydelig kortere og har derfor ikke samme krav til utrustning.   

Foran begge tunnelene kan syklister kan trykke på en knapp før de skal igjennom. Da viser et skilt at det er syklister på vei, slik at de som kjører kan være oppmerksomme på dette. 

Lysmengden i tunnelene blir regulert ut fra trafikkmengde, basert på utstyr som fanger opp både kjørende og myke trafikanter. Når det ikke er trafikk, går lysmengden ned til et minimum. Det sparer både driftskostnader og miljøet. 

- Vi gleder oss over at den lengste tunnelen også blir tatt i bruk, og vi håper at trafikantene bidrar til at hele strekningen blir til glede for oss alle. Kjør etter forholdene, respekter fartsgrensen og andre trafikkregler, og hold trygg avstand til andre trafikanter, sier seksjonsleder Christian H. Forsmo.  

Gammelvegen 

Når tunnelen åpner vil den gamle vegen bli stengt for gjennomkjøring. Deler av den skal omklassifiseres til kommunal veg. Fylkeskommunen skal gjøre noe oppgradering før overtakelse.       
 

Noe av utstyret i og ved Liatindtunnelen 

 • Belysning som reguleres automatisk ut fra trafikken 

 • Evakueringslys 

 • 12 vifter for brannventilasjon 

 • 4 havarilommer inne i tunnelen, 2 utenfor 

 • 15 nødstasjoner med telefon og brannslukkere i tunnelen, 2 utenfor. 

 • 2 tekniske bygg inne og 2 ute    

 • Overvåking av gassnivå med CO-målere og NO2-målere 

 • Nødnett 

 • DAB-dekning 

 • Muligheter til å informere bilister via radio 

 • Røde varselblinklys som varsler stengt tunnel  

 • Syklister på vei inn kan trykke på en knapp som aktiverer varsel til andre trafikanter   

Les mer på prosjektets nettside

Inne i en tunnel ved en havarilomme, ingen kjøretøy. Tente lys i tak og langs veggen til høyre. - Klikk for stort bilde
Tunnel nært utgangen, lys strømmer inn. Vifter i taket. - Klikk for stort bilde
Fareskilt om tunnelarbeid. Lys blir tent når det er i bruk. - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Rødt skap med to brannslukkingsapparat og en telefon. Skilt viser at det er 630 meter til utgangen mot venstre, og 1360 meter mot høyre. - Klikk for stort bilde
Veg mot en opplyst tunnelåpning. Et - Klikk for stort bilde
Et langt skap med mange dører/skuffer. - Klikk for stort bilde
Et grått, lavt, avlangt bygg med 6 dører, derav en rød. - Klikk for stort bilde
Snødekt veg, tett røyk kommer ut av tunnel. Et skilt som kan varsle syklist i tunnelen, trykk på knapp. - Klikk for stort bilde