Cookie Consent by TermsFeed I dag markerer vi Verdensdagen for selvmordsforebygging - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

I dag markerer vi Verdensdagen for selvmordsforebygging

Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeKirsti Saxi Halvard Søvik  Selvmord er en vedvarende utfordring som fortsetter å ta skremmende mange liv hvert eneste år i Norge. Det registreres rundt 600 selvmord årlig, og de senere år har det totale antallet selvmord i befolkningen vært enda høyere.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Da fylkestinget i 2014 vedtok å arbeide for en nullvisjon for selvmord, var Nordland første fylkeskommune i landet som gjorde dette. Det ble også laget en handlingsplan for å følge opp nullvisjonen. Det registreres med glede at regjeringa nå har lansert en nasjonal nullvisjon som anerkjenner at det viktigste selvmordsforebyggende arbeidet foregår utenfor helsesektoren.

Til tross for at selvmord er en vedvarende utfordring som krever mange liv, er kunnskapen og kompetansen på området svært mangelfull.

Det er dessverre slik at mennesker i alle aldre og samfunnslag tar sitt eget liv, dette innebærer at kunnskap om selvmordsforebygging bør være en nødvendig, allmenn kompetanse.

I arbeidet prioriterer fylkeskommunen derfor kunnskaps- og kompetansegivende tiltak.

Ca. 2300 ansatte i de videregående skolene i Nordland gikk for noen år tilbake på kurs i selvmordsforebyggende arbeid. Dette er en kompetanse vi ønsker skal være både aktuell og «levende», og vi er derfor nå i gang med å kurse personalet i skolene på nytt.

Det selvmordsforebyggende arbeidet i Nordland fylkeskommune har fokus på å forebygge selvmord, dette benevnes internasjonal som «prevention». «Postvention» er et annet begrep i denne sammenhengen. Dette begrepet er en betegnelse på tiltak som kan bidra til å redusere negative følger av traumatiske dødsfall for de etterlatte.

Fylkeskommunen har i forbindelse med dette et tett og godt samarbeid med Landsorganisasjonen for etterlatte (LEVE).

Medlemmene i LEVE er frivillige som selv har opplevd å miste noen i selvmord, og som ønsker å bruke sin erfaring til å hjelpe andre i samme situasjon.

Etterlatte etter selvmord er mennesker som går gjennom krevende og kompliserte sorgprosesser, og mange kjenner på skyld, skam og stigma.

Etterlatte er selv i forhøyet risiko for selvmordstanker og selvmordsforsøk, og studier viser at så mange som 80-90 prosent av etterlatte ved selvmord har behov for profesjonell hjelp.

I samtaler med etterlatte erfarer vi dessverre at oppfølgingen er svært mangelfull, og i noen tilfeller fraværende. Mange etterlatte etterlyser et system som rutinemessig sikrer kontakt med en offentlig hjelpeinstans med kompetanse på selvmord, og flere gir uttrykk for at de sliter med vansker over lengre tid enn hva mange rundt dem forventer.

I samarbeid med LEVE Nordland og Kriseteamet i Bodø kommune prøver fylkeskommunen nå ut en prosedyre for samarbeid om den umiddelbare oppfølgingen av etterlatte etter selvmord.