Cookie Consent by TermsFeed motarbeider utenforskap - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

–Ingen skal oppleve utenforskap – heller ikke i russetiden

–Elevene i Nordland skal ikke oppleve ekskludering i skolehverdagen eller tilknytningen til læringsmiljøet – heller ikke i russetiden. Derfor fremmer fylkesrådet nå en sak til fylkestinget om trygg og inkluderende avgangsmarkering.

Ungdom i konsertlokale med tente mobiltelefon-lykter. Foto. - Klikk for stort bildeEt av de inkluderende skolearragementene i fjor var konsert med Arif for Bodø-russen. Trond-Erlend Willassen

–Vi hører stadig oftere om elever som føler seg utenfor eller som har uheldige opplevelser i planleggingen av eller i russetiden, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik

–Elever kan oppleve utestengelse gjennom flere skoleår i planleggingen av russetiden. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må jobbe med elevene, skolene, kommunene og med alle i laget rundt eleven, som politi og helsemyndigheter, for å forhindre utenforskap, sier fylkesrådslederen.

Russetiden er endret 

Fra å være en begrenset markering – både økonomisk, i tid og i omfang – viser tilbakemeldinger fra elevene og skolene at russetid tar stadig større plass, både i elevenes liv og i skolehverdagen. Erfaringer viser at dette kan gå utover skolearbeidet, skolemiljøet, eksamen, karakter, og for noen få kan det være forstyrrende eller ødeleggende for tiden i videregående opplæring både på og utenfor skolen.

Smilende mann foran en rød vegg. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning Joakim Sennesvik. Thor-Wiggo Skille

–Vi trenger at alle gode krefter jobber sammen med elevene, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Joakim Sennesvik.

Selvvalgt feiring i trygge ramme

–Mange ungdommer skal være russ denne våren, og noen elever velger å ikke være det. Det skal være mulig å feire avslutningen av skolegangen slik man selv ønsker. Uansett hvilket valg man tar, så skal elever i Nordland oppleve en trygg og inkluderende avgangsmarkering og russetid, sier Sennesvik.

Flytte russefeiringen?

I tillegg til å opprette et tverretatlig fylkessamarbeid rundt avgangsmarkering forslår fylkesrådet flytting av russetiden. Der hvor elevene og den videregående skolen ønsker det skal det være mulig å flytte russetiden i 2025.

–Vi er det eneste landet i verden som feirer at vi er ferdig med skolen FØR vi er ferdig med skolen. Vi vil tilrettelegge for at skolene som ønsker kan arrangere russefeiring senere enn det tradisjonelle tidspunktet i mai. Da kan elevene først konsentrere seg om å komme i mål med det faglige før det kan markere endt skolegang med medelever. I tillegg er ofte det nord-norske været også bedre nærmere sommerferien, avslutter utdanningsråden.

Nasjonalt samarbeid

Nordland fylkeskommune deltar i et nasjonalt fylkeskommunalt samarbeid rundt avgangsmarkering og russetid. Det arbeidet har som mål å endre rammene for russetiden i Norge fra 2026 for å forhindre utenforskap, senke kostnadene og omfanget, og sikre at avgangsfeiringen i den videregående skolen ikke kommer i veien for elevenes utdanning og videre muligheter.

Her kan du lese hele saken fra fylkesrådet om trygg og inkluderende avgangsmarkering og russetid i Nordland

Saken skal endelig behandles av et samlet fylkesting i februar.