Cookie Consent by TermsFeed Klart for ny bru over Ranelva  - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Klart for ny bru over Ranelva 

Elv med bru, veg, skogsområde - Klikk for stort bildeMidlertidig bru over Ranelva. E6 til høyre.

Consto Anlegg Nord AS skal bygge den nye Nevernesbrua, som skal stå ferdig om circa to år. Anleggsstart til våren.  

Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Consto Anlegg Nord AS om bygging av ny bru over Ranelva. Kontraktssummen er på 48.962.460,00 kroner ekskl. mva.  

– Med denne avtalen på plass er vi et godt steg nærmere ei ny og permanent bru. I oppdraget ligger det også nye og omlagte veger, og riving av restene av den gamle brua. Entreprenøren starter nå arbeidet med å prosjektere den nye brua, sier prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune.  

Nevernesbrua ligger på fylkesveg 7374 i Rana kommune. 

To menn sitter bak et bord, smiler - Klikk for stort bildeDaglig leder i Consto Anlegg AS, Fredrik Okkenhaug og prosjektleder Terje Krommen fra Nordland fylkeskommune

Byggestart til våren 

Prosjektet er en totalentreprise. Det innebærer at entreprenøren står for både prosjektering og bygging av brua og det som hører til.  

– Vi takker for oppdraget og gleder oss til å sette i gang. Det første vi gjør er prosjekteringen, som er en helt detaljert planlegging av alt som skal gjøres. Vi regner med at anleggsarbeidene kan være i gang i løpet av våren, sier daglig leder i Consto Anlegg Nord AS, Fredrik Okkenhaug.   

Den nye Nevernesbrua skal stå ferdig i 2024/2025. Nordland fylkeskommune vil i samarbeid med entreprenøren komme tilbake med informasjon før byggestart.   

Bakgrunn  

Den gamle brua fra 1960 ble tatt av flommen i Ranelva 21. september i 2020. Etter en rekordrask byggeprosess ble ei midlertidig beredskapsbru åpnet tre uker senere. Denne sikrer vegforbindelse til Grønfjelldalen. Nordland fylkeskommune leier den midlertidige brua av Statens vegvesen. Dette er ikke en varig løsning, og nå skal vi bygge ny bru over Ranelva.  

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Nordland fylkeskommune og Rana kommune, og vedtatt av kommunen høsten 2022.   

Prosjektet består av: 

  • Ca. 670 meter ny og omlagt fylkesveg, inklusive nytt kryss mellom Grønnfjelldalsveien og  fv. 7374 og ny bru over Ranelva. Omlegging av kjøremønster. 
  • Nye og omlagte atkomstveger for boliger og gårdsbruk og nye tilkoblinger til  fylkesvegene på begge sider av Ranelva.  
  • Ny bru over Ranelva, lengde ca. 105 meter
  • Riving av løe og gamle landkarrester etter tidligere bru ved nytt landkar på nordsiden av elva. 
  • Riving av eksisterende veger som tas ut av drift og fjerning av fylling for eksisterende veg på sydsiden av elva.
  • Tilrettelegging nord for Ranelva og fylling sør for Ranelva i forbindelse med etablering av omlagt Grønnfjelldalsveien