Cookie Consent by TermsFeed Kraftig reduksjon i klimautslipp - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kraftig reduksjon i klimautslipp

Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset Thor-Wiggo Skille Fylkesråd Christian Torset er svært fornøyd med at klimagassutslippene i Nordland er kuttet med seks prosent siste år. - Den enkelt nordlending gjør noe, kommunene gjør noe, og fylkeskommunen noe. Sammen vil vi ta tydelige grep for å snu en katastrofal utvikling, sier Torset.

Indeks Nordland viser at klimagassutslippene er kuttet med seks prosent i Nordland siste år.

– I tillegg har vi veldig gode ting på gang. Både innen kollektivtransport og grønn industri, påpeker fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Tydelig reduksjon

Fylkesråd Torset mener det er svært gledelig at man ser en så tydelig trend i reduksjon i klimagassutslipp når man måler utslipp per innbygger.

– I tillegg ser man eksempelvis at innbyggere i Nordland leverer mer til gjenvinning enn man i snitt gjør i resten av landet. Denne faktoren er også viktig med tanke på miljømessig bærekraft, påpeker Torset.

El-bil og el-buss

I Nordland er det store forskjeller på både kollektivbruk og hvor mange som har gått over til el-bil. To klimafaktorer som Torset påpeker har et betydelig potensial fortsatt.

– Ladeinfrastrukturen bygges stadig mer ut. Dette er med på å akselerere overgangen til el-bil også i mer grisgrendte strøk. Når vi i tillegg nå kjører alle bussene i Bodø på strøm, så gjør dette betydelig utslag på det regionale klimabudsjettet, underbygger Torset.

Grønn infrastruktur

I tillegg vil det de kommende årene bli gjort betydelige løft i elektrifisering av fylkeskommunale ferjesamband. Torset påpeker at overgang til nullutslipp på sjøen også gir kraftig forbedrede klimabudsjett.

– Vi trykker på sentrale myndigheter for å fortsette elektrifisering av ferjestrekningene våre. Det koster i infrastruktur, lading og forsterket strømnett noen steder, men dette er ikke bare investeringer for framtida, men også helt avgjørende i det store bildet – å redde kloden fra global oppvarming.

Industri i verdensklasse

Torset mener de grønne industriprosjektene som nå seiler opp i Nordland, vil gi Norge en mulighet som er på linje med tidligere industrirevolusjoner.

–Gjennom å skape grønne arbeidsplasser, kan vi ta ledelsen på grønn teknologi, og bygge kraftforedlende industri som produserer varer fra hundre prosent ren kraft. Vi har forutsetninger som ingen andre har. Indeks Nordland viser at vi er på vei, men vi skal legge til rette for mye mer grønn industri. For Nordlands del, men også for verdens del. Nordland skal bli Norges viktigste region i det grønne skiftet, avslutter fylkesråd Christin Torset.

Les Indeks Nordland her: