Cookie Consent by TermsFeed Lofotrådet med som klimapartner - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Lofotrådet med som klimapartner

Nordland fylkeskommune og Lofotrådet har undertegnet en avtale, der Lofotrådet går inn i klimapartnernettverket i Nordland.

Målet til klimapartnernettverket er enkelt – å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Nordland. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi, underbygger viktigheten av å være mange i et slikt nettverk.

-Klimautfordringene er enorme globalt. Men alle kan utgjøre en forskjell. Når vi går sammen i Nordland, kan vi drive et kunnskapsbasert endringsarbeid som også får effekt nasjonalt og globalt, påpeker Saxi.

 

Offentlig og privat

Klimapartnere er et offentlig-privat samarbeid som formidler klimakunnskap, og som skal utvikle og fremme grønne forretningsideer.

-Men ikke minst skaper vi møteplasser for klimadebatt. Og går sammen for å skape samhandling regionalt, nasjonalt og internasjonalt, underbygger Saxi. 

 

En felles utfordring

Alle klimapartnere i Nordland vil arbeide aktivt for å støtte den overordnede målsetning i grønn utvikling. Leder i Lofotrådet, Remi Solberg, mener nettverket vil være svært nyttig når Lofoten jobber videre med merkevaren Lofoten De grønne øyene 2030.

-Vi må utvikle Lofoten i tråd med en bærekraftig utvikling, og vi må levere klimaregnskap som viser at vi kan stå inne for våre valgte strategier, sier Solberg.

Klimabudsjett og regnskap

Som Klimapartner vil Lofotrådet blant annet utarbeide en årlig oversikt over egne utslipp av klimagasser, samt lage planer og gjøre tiltak for å redusere disse. 

-Som en del av klimanettverket skal Lofotrådet jobbe med miljøstyring og miljøsertifisering av egne aktiviteter. Ved å ha fokus på tiltak i egen virksomhet utvikler vi tjenester som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. Og vi kan drive aktiv påvirkning opp mot vårt eget næringsliv i Lofoten, underbygger Solberg.

Koordinert satsing

Lofotrådet er sammen med Lofotkraft Holding AS og Destination Lofoten AS nå i gang med et stort samarbeidsprosjekt med næringslivet for å utvikle "Lofoten de grønne øyene 2030", med fokus på omlegging til fornybar energi, elektrifisering og besøksforvaltning som del av arbeidet med utslippsreduksjon.

-En slik satsing krever stor mobiliserings- og koordineringsinnsats, spesielt for å møte de felles utfordringene som ligger til transportsektoren, og behovet for elektrifisering. Dette viktige arbeidet koordineres av Lofotrådets klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust, sier programleder Hanne Ulrichsen, daglig leder i Lofotrådet.

Langsiktig grønn vekst

Gjennom programmet «Lofoten De Grønne øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten», skal Lofoten svare ut regionale, nasjonale og internasjonale klimamål, og sørge for en grønn og bærekraftig vekst for kommunene i Lofoten. Lofoten har i dag en rekke utfordringer knyttet til bærekraftig forvaltning av naturressursene, vekst i reiselivet, slitasje i naturen, negativ befolkningsvekst, behovet for helårige arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

-Det er behov for en grønn vekststrategi for å være i førersetet til å sikre grønn og bærekraftig vekst og konkurransekraft i Lofoten når verden omstiller seg til lavutslipp. Ved å etablere et flerårig regionalt utviklingsprosjekt i form av en grønn vekststrategi for Lofoten, er målet å bidra til at regionen bygger opp under FNs bærekraftsmål, stimulerer næringslivet til omstilling og grønn konkurransekraft, og samtidig utvikler et bærekraftig lokalsamfunn. Dette skal sikre et godt og livskraftig bosted for Lofotens innbyggere for  framtiden, underbygger Ulrichsen.

Påvirker næringene

Fylkesråd Saxi er glad for at en så viktig aktør som Lofotrådet ser nytten av å være en del av et nettverk som jobber sammen mot felles klimamål.

-Lofoten har et stort innslag av reiselivsaktivitet og selvsagt av fiskeri. Begge næringene har stort potensial for å kunne utgjøre en forskjell i klimaarbeidet framover. Derfor er det veldig hyggelig – og viktig – at vi nå har fått Lofotrådet med på laget, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.