Cookie Consent by TermsFeed døråpner - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Meløy kommune fikk «Døråpneren»-prisen

Ordfører i Meløy Sigurd Stormo mottok kunsverket som markerte at kommunen har fått Døråpnerprisen. Med prisen fulgte også 50 000 kronet til kommunen. Thor-Wiggo Skille  Meløy kommune får prisen for sitt imponerende arbeid med å gjøre Glomfjord sentrum tilgjengelig for alle. Blant annet er det lagt varme i fortauene, kanter og fysisk hindringer er fjernet og det er etablert utendørs sitteplasser.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland tildeler årlig en pris til en person eller organisasjon som har gjort en spesielt verdifullt innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede. Prisen har som formål å gjøre et hvert miljø tilgjengelig for funksjonshemmede.

- Meløy kommune viser gode holdninger med tanke på inkludering og likestilling. Disse holdningene gjenspeiles i kommunens planlegging. Meløy kommune har tatt konsekvensene av politiske målsettinger. Det handler om et ønske om planlegge slik at endringene kan komme alle til gode, sier Svein Møllersen som er nestleder i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland (RPF).

Rådet gir også Meløy kommune hønnør for at:

- Kommunen har en bevisst strategi om universell utforming

- Miljøgaten på Ørnes er under utvikling og universell utforming er lagt til grunn.

- Stranden på Stria badeplass og fritidsområdet er gjort godt tilgjengelig

- Tettsteder, skole og barnehage er kartlagt

- Kommunen er aktivt med i KS nettverk for universell utforming

Prisutdeling - Klikk for stort bilde Thor-Wiggo Skille