Cookie Consent by TermsFeed søkbare midler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Millioner søkbare kroner til bedrifter i Nordland

Illustrasjonsbilde Hans Erik Elmholdt Regionalt forskningsfond Nordland lyser ut totalt 7,5 millioner kroner til hovedprosjekter i bedrifter i Nordland. Søknadsfrist: 20. oktober 2021 kl. 13:00.

Formålet med utlysningen er å styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Regionalt forskningsfond Nordland ønsker forskning i, for, og med næringslivet, og at forskningen skjer på næringslivets premisser. Det er opp til bedriftene selv å definere problemstillinger som kan bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom forskningsdrevet innovasjon.

Følgende områder har prioritet innenfor bedriftsprosjekter; 

  • Sjømat og marine næringer 
  • Industri 
  • Opplevelsesbasert reiseliv 
  • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene 

Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres. RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller intensjonen om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte. 

Søknader som sendes inn må være innovative og ha høy forskningsmessig kvalitet, og det stilles krav til samarbeid med et godkjent FoU-miljø

Prosjekter kan tildeles inntil 70 % av totale godkjente prosjektkostnader, og inntil 2,5 millioner kroner per prosjekt. Prosjekter kan ha en varighet på 1-3 år.

Les mer om utlysningens krav og prioriteringer på nettsidene til Regionalt forskningfond Nordland.