Cookie Consent by TermsFeed Møttes for å diskutere ferje - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Møttes for å diskutere ferje

Johan-Edvard Andreassen, Bjørn Magne Pedersen og Svein Eggesvik - Klikk for stort bildeJohan-Edvard Andreassen, Bjørn Magne Pedersen og Svein Eggesvik Thor-Wiggo Skille Når det nye lakseslakteriet på Sør-Arnøy står ferdig til høsten, vil 11 vogntog frakte 200 tonn laks hver eneste dag fra øya. Bedriften frykter sprengt ferjekapasitet.

Daglig vil 11 vogntog forlate Sør-Arnøy, med kurs for resten av verden, enten på vei, jernbane eller med fly.

-Laksen slaktes på ei øy. Eneste vei ut går via ferje. Derfor er vi avhengig av et godt samarbeid med Gildeskål kommune og Nordland fylkeskommune forklarer daglig leder ved Salten N950, Johan-Edvard Andreassen.

(Se bildegalleri nederst i artikkelen)

Diskuterer behov og løsning

I dag møttes partene for å bli orientert om både kapasitetsbehovet, og for å diskutere ulike løsninger. Det nye slakteriet skal være i drift allerede fra august, og fra september håper man å være oppe i normal drift på i alle fall ett skift per dag.

-Allerede har vi avtaler på mellom 35 000 og 40 000 tonn årlig. Men vi har kapasitet til betydelig mer. De dagene vi kjører to skift, vil det være behov for rundt 20 vogntog på ferjene hver vei. Og dette er i tillegg til all annen transport til og fra Arnøyene, utdyper Andreassen.

 

Lokal aktivitet med globalt marked

Nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik er glad for utviklingen som skjer langs Nordlandskysten. Og påpeker at Nordland fylkeskommune selvsagt har et ansvar for å dimensjonere ferjetransporten slik at den harmonerer med behovet.

-Det er jo fantastisk at det satses på slike arbeidsplasser i distriktet. Dette er lokale eiere, som også mottar råstoffene fra lokalt eide bedrifter langs kysten. Dette gir ringvirkninger på mange måter, og skaper liv og aktivitet også på øyene, sier Eggesvik.

 

Vil utvide kapasiteten

Eggesvik er tydelig på at han straks vil sette i gang arbeidet med å se på hvilke muligheter som finnes for å løse behovet for ekstra avganger eller ferjemateriell.

-Vi diskuterer både å utvidede antall avganger, og mulighet for å ha ferjer som går direkte til Bodø på ettermiddag, kveld eller nattestid. Men dette er både et kostnadsspørsmål og et kapasitetsspørsmål knyttet til det eksisterende, lokale sambandet i kommunen. Skal vi utvide antall avganger, må man antakelig inn med et ekstra skift. Og om vi setter inn ekstra ferje direkte til Bodø, vil det måtte sees i sammenheng med behovet i det lokale sambandet som går i dag. Det er komplekst, påpeker Eggesvik.

 

Komplekst behov

Ordfører i Gildeskål, Bjørn Magne Pedersen, er opptatt av både næringsutvikling, bolyst og samferdsel i kommunen.

-Vi støtter 100 prosent opp om satsingen som gjøres, også gjennom reguleringsarbeidet vi gjør på Sør-Arnøy, knyttet til både oppstillingsplasser ved ferjeleiet, og når vi sikrer næringsarealer som gjør det mulig med denne aktiviteten på og rundt slakteriet. Men ikke minst har vi behov og ønsker knyttet til ferjetrafikken innad i kommunen, og eventuelt til og fra Bodø, argumenterer Pedersen.

 

Trafikksikkerhet

Ordfører Pedersen er også opptatt av at den økte produksjonen vil medføre økt trafikkbelastning i kommunen.

-Ved full produksjon, vil dette bety mellom 40 og 50 vogntog gjennom kommunesenteret daglig. Derfor er vi selvsagt spent på om det er mulig å få til en løsning der mye av trafikken går direkte til og fra Bodø, underbygger Pedersen.

 

Haster

Tidsaspektet gjør at det uansett haster med å finne en løsning som gjør det mulig å produsere for fullt i det nybygde lakseslakteriet, som sammen med det gamle slakteriet utgjør 8000 kvadratmeter topp moderne lakseslakting.

-Dette blir det mest moderne – og grønne – slakteriet i landet. Vi tenker klimaavtrykk i alt vi gjør. Vi bygger for framtiden. Derfor har det vært viktig for oss å vise fram de nye lokalene. De viser at dette ikke bare er løse planer. Om et halvt år er vi i full drift, og da må også ferjekapasiteten klare å ta unna, avslutter daglig leder i Salten N950, Johan-Edvard Andreassen.