Cookie Consent by TermsFeed -Museumsmeldingen må styrke hele landsdelen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

-Museumsmeldingen må styrke hele landsdelen

Fylkesråd Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi gleder seg til at Nordnorsk kunstmuseum etablerer seg i Bodø Thor-Wiggo Skille Fylkesråd Kirsti Saxi støtter forslaget om en avdeling av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø og på Svalbard.

I dag deltok fylkesråd Kirsti Saxi på stortingets høring på forslaget til ny museumsmelding. Fylkesråden var tydelig i sin tilbakemelding til kulturkomitéen.

-I dag er det en skjevfordeling av de nasjonale kulturmidlene. Innen både teater og museum er det en skjevfordeling hvor Nord-Norge ikke gis tilstrekkelig med midler. Det er uheldig for å si det mildt, påpeker fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

 

Et løft for landsdelen

Saxi mener stortingsmeldingas kapittel om investeringstiltak er gledelig, når to tiltak med stor betydning for Nord-Norge løftes fram, Kystkultur og Kunst i Nord.

-Disse tiltakene vil være viktige løft for museene i vår landsdel. Samtidig mener vi at begrepet tiltakspakke for kunst i nord er uheldig. Satsningen på kunst i nord må være et tydelig og varig grep for å løfte kunsten i nord, fastslår Saxi.

 

Nasjonal institusjon

De fleste større byer i Norge har et offentlig visningssted med en samling av historisk kunst og samtidskunst som inngår i et nasjonalt nettverk av kunstmuseer. I Nordland finnes ikke en slik institusjon.

-Nordnorsk Kunstmuseum er den institusjonen i Nord-Norge som har fått tildelt et statlig landsdelsoppdrag i å forvalte, produsere og formidle kunst til hele landsdelen. Vi er derfor svært tilfreds med at regjeringen foreslår en egen Nordlandsavdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i stortingsmeldinga, under satsningsområdet Kunst i Nord.

 

Vil styrke Bodø 2024

Saxi mener dette vil bli et løft for Bodø og arbeidet mot Europeisk kulturhovedstad i 2024, men like mye et løft for hele fylket og for kunstfeltet i landsdelen.

-Det er også positivt at det foreslås en satsning knyttet til Svalbard innenfor Nordnorsk Kunstmuseum. Museet har ikke hatt tilstrekkelig med ressurser til å kunne oppfylle sitt landsdelsoppdrag. Ved at etablering i Nordland og på Svalbard står eksplisitt i museumsmeldingen, er dette en styrking for hele landsdelens formidling av kunst, sier en fornøyd Saxi.

 

Vil ha en tidsplan

I meldingens pkt.8.6.2 påpekes det at det er helt avgjørende at fylkeskommunen og Bodø kommune jobber fram et konkret prosjekt som kan ferdigstilles. Nordland fylkeskommune er allerede godt i gang med å imøtekomme de forutsetningene som meldingen legger til grunn. -Det vil være vesentlig at det er satt en tidsplan for etableringen, og under høringen vil jeg etterspørre dette. Nordland fylkeskommune har fått utarbeidet skisser for ombygging av Postgården i Bodø sentrum, som vil være ledig for ombygging fra 1. januar 2022. Og vi har et mål om at åpning av en Nordlandsavdeling av Nordnorsk Kunstmuseum kan skje i september 2022, sier fylkesråd Kirsti Saxi.

Støtter styrking i Troms og Finnmark

Saxi er glad for at museumsmeldingen ønsker å styrke den samiske satsingen  i Finnmark ved Grenselandmuseet i Sør-Varanger og RiddoDuottarMuseat i Karasjok.

-All styrking i nord er en styrking av kunstformidling i vår landsdel. Jeg er glad for satsingen på samisk kunstformidling, og for styrkingen av Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø. Det satses bredt i hele landsdelen, underbygger Saxi.

Skreiens betydning

Fylkesråden benyttet også anledningen til å løfte fram to viktige kystkulturprosjekt til stortingskomitéen. SKREI, Lofotfiskets kulturarvsenter, er det største museumsprosjektet i fylket og det som har høyest prioritet. Fylkesrådet i Nordland har satt av over 50 millioner til dette prosjektet. Det er derfor veldig viktig at SKREI er prioritert først i det nye satsningsområdet for kystkultur i Stortingsmeldinga, påpeker Saxi.

 

The Whale

På andreplass på den samme investeringslista står The Whale. I følge Saxi et svært viktig utviklingsprosjekt, som Nordland fylkeskommune har lagt ned stor innsats i å følge opp etableringen av på Andøya.

-Vi ber Stortinget sikre at disse to prosjektene får investeringsmidler i revidert nasjonalbudsjett, eller i statsbudstett 2022, avslutter fylkesråd i Nordland, Kirsti Saxi.