Cookie Consent by TermsFeed Nesten 50 millioner til SKREI - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nesten 50 millioner til SKREI

Fylkesrådet i Nordland ønsker å gi nesten 50 millioner kroner til prosjektet SKREI i Lofoten. Reiselivsnæringa må være rustet til ting normaliserer seg, og det er viktig å få fortgang i slike prosjekt for å se fremover til samfunnet har normalisert seg, mener et samlet fylkesråd.

Prosjektet SKREI, å utvikle et nasjonalt opplevelsessenter i Kabelvåg knyttet til lofotfisket, ble påbegynt allerede i 2008. Nå er det Museum Nord som leder arbeidet, og fylkesrådet ønsker å innvilge hele den summen prosjektet har søkt Nordland fylkeskommune om å få, på nesten 50 millioner kroner.
- Dette er et viktig signal å gi, at troen på fremtiden for reiseliv i Nord-Norge er stor, til tross for en tilbakegang mens koronapandemien herjer, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Tar vare på identiteten i nord

Skrei og torsk har vært en viktig verdiskaper og den fremste matressursen for hele Nord-Norge, så dette prosjektet tar vare på identiteten til en hel landsdel, mener de seks partiene i fylkesrådet i Nordland.
- Dette er et kultur- og identitetsprosjekt som er godt forankret i den politiske plattformen vår, og vil være et løft for hele Nord-Norge å få til, tror fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

Vil ha regjeringen på banen

Fylkesrådet vil jobbe videre for å få realisert SKREI Lofotfiskets kulturarvsenter, og ber nå også regjeringen om å komme på banen for å investere i prosjektet.
- Dette er en gylden sjanse for regjeringen til å rette opp litt av skeivbalansen mellom Østlandet og resten av landet på museumsfronten, mener nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik.

Til behandling i juni

Fylkesrådet håper på bred støtte i fylkestinget i Nordland når det ønsker SKREI realisert med en lokal, regional og statlig finansiering, og vil legge fram saken om finansiering for beslutning i fylkestinget i juni.
- Det er viktig at det investeres i nyskaping og attraktive muligheter og prosjekter for næringslivet i landsdelen når situasjonen er så vanskelig som den er nå, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

Etter koronakrisen

Fylkesrådet jobber med ulike tiltak for at nordlandssamfunnet skal komme bedre ut etter koronakrisen. Sist uke kom første tiltakspakke til arbeids- og næringslivet, og nå er SKREI kommet et langt skritt videre med støtten fra fylkesrådet. Det jobbes med å se på flere investeringstiltak.