Cookie Consent by TermsFeed -Nordland er sett i NTP – men… - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

-Nordland er sett i NTP – men…

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen - Klikk for stort bildeFylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen Trond-Erlend Willassen Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen mener Nordland er sett i Nasjonal transportplan. Men påpeker at han vil kjempe for en del større prosjekter som nå er falt ut.

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen er selvsagt svært fornøyd med prosjekter som tidligere er lekket at skal realiseres i kommende Nasjonale transportplan (NTP).

-Sørfoldtunellene er en åpenbar strekning som man er nødt til å ta tak i umiddelbart. Trafikksikkerhet er bare ett av momentene her. Samtidig er det positivt at man får en tilskuddsordning for små og mellomstore byer som treffer Nordland, samt et økt fokus på fylkesveger. Det vil jeg gjerne gi honnør til regjeringen for, sier fylkesråd Bentzen.

 

De grønne øyene

Han er imidlertid ikke like fornøyd med at noen store prosjekter ser ut til å ha falt ut av forslaget til Nasjonal transportplan.

-E-10 mellom Fiskebøl og Nappstraumen har tidligere ligget inne. I denne NTP-en er den ikke nevnt med et ord, påpeker Bent-Joacim Bentzen, som regner med det vil komme sterke reaksjoner fra Lofotens politikere på dette. Denne strekningen har også et tverrpolitisk fylkesting pekt på behovet for.

 

Livsviktig rassikring

Riktig nok er ikke Lofoten helt glemt, da det ligger inne skredsikringsprosjekter til 1,2 milliarder kroner.

-På skredsikring har vi et stort etterslep. Det er selvsagt godt at man kommer i gang med 170 millioner, da gjenstår bare de siste 1000 millionene på områdene med høyeste skredfaktor i Nord-Norge. Klimaendringene har så til grader vist hvor sårbare vi er på fylkesvegene våre. Det er nesten ikke mulig å satse nok på skredsikring, fastslår Bentzen.

 

Skipstrafikken nedprioriteres

Fylkesråden er heller ikke fornøyd med at under posten «Farledstiltak», så er Brønnøyleden og Risøyrenna nå falt ut.

-Dette er viktige farleder som Nordland fylkesting prioriterte høyt i sitt innspill til Nasjonal transportplan. Nordland har en lang kystlinje der farledene er svært viktige, både for næringstransport og persontransport. Det handler rett og slett om sikkerhet til sjøs og fremføringsevne for gods som skal over på kjøl fra veg, påpeker en skuffet fylkesråd.

 

Store vegprosjekter

Hålogalandsvegen ligger inne med 5 milliarder kroner første periode, med bompenger i tillegg. Bentzen legger til grunn at den vil bli fullført gjennom NTP-perioden, men savner signalene. Det samme gjelder E6 Helgeland sør.

-Statsråden har tidligere meldt at Hålogalandsvegen skulle være ferdig i 2027. Jeg forventer at man holder trykket oppe, og at vegen blir fullført så raskt det over hode lar seg gjøre rent teknisk. Det samme gjelder gjenstående strekninger på E6 Helgeland sør. 

 

Narvik fortjener bytunnel

Bentzen påpeker at bytunnelen gjennom Narvik heller ikke er fullfinansiert i første periode og strekker seg ut i tidsrommet til utpå 2030-tallet.

-Dermed må Narvikværingene belage seg på at den trafikale belastningen gjennom sentrum vil vare mange år til. Jeg hadde gjerne sett at Høyre i Nordland klarte å løfte denne noe opp på prioriteringslisten, påpeker Bentzen.

 

Andenes havn - igjen

Andenes havn er et viktig prosjekt som fortsatt ligger inne. Men også dette prosjektet opplever Bentzen nå har ligget lenge nok på vent.

-Jeg håper virkelig regjeringen holder Andenes havn i første periode som de signaliserer, og at vi ikke opplever ytterligere forsinkelser her, det er 8 år siden dette prosjektet kom inn i NTP.

 

Vinterstengte veier

Det har over mange år vært fokus på de mange stengte fjellovergangene, Bjørnfjell og Saltfjellet, for Nordlands del. Bentzen frykter at det ikke vil skje særlig på dette området i de kommende årene.

-NTP inneholder sekkeposter man har kunnet prioritere til ulike mindre tiltak. Når denne posten er kuttet med mange milliarder kroner, vil dette få konsekvenser for Nordland. Behovet for tiltak som holder fjellovergangene åpne på vinteren, har tvunget seg fram, og gjort seg svært tydelig de siste vintrene. Med så store kutt i denne posten, frykter jeg nye vintre med store forsinkelser på fjellovergangene. Det er svært lite samfunnsøkonomisk, noe næringslivet har påpekt tydelig, avslutter fylkesråd Bentzen.