Cookie Consent by TermsFeed Nordland fylkesting vil ha en storrengjøring i arbeidslivet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordland fylkesting vil ha en storrengjøring i arbeidslivet

Arbeiderpartiet fremmet uttalelse om å rydde opp i sosial dumping. - Klikk for stort bildeArbeiderpartiet fremmet uttalelse om å rydde opp i sosial dumping. Thor-Wiggo Skille I en uttalelse ber Nordland fylkesting Regjeringen om å intensivere arbeidet mot lavtlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det bør sikres faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av norsk arbeidsliv.

Under fylkestingets samling i Mo i Rana denne uka, fremmet Arbeiderpartiet en uttalelse som ble vedtatt mot stemmene fra Høyre. I uttalelsen så ber fylkestinget Regjeringen om å intensivere arbeidet mot lavtlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det bør sikres faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av norsk arbeidsliv.

Fylkestingsrepresentant Per Christian Jacobsen, som også er regionleder i Fellesforbundet Nord-Norge, er glad for at Nordland fylkesting støtter fagbevegelsens krav gjennom flere år om at det skal igangsettes prosesser for å blant annet fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.

  • Gjennom mange tiår har fagbevegelsen vunnet et utall av kamper som har styrket arbeidsfolks rettigheter. Men etter åtte år med ei regjering som skrev inn i regjeringserklæringen at de anerkjente det uorganiserte arbeidslivet, er det på høy tid å rydde litt ekstra i arbeidslivspolitikken, sier Jacobsen.

Nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe, Linda Eide, mener at en opprydding i arbeidslivet er avgjørende for de som skal velge yrkesvei, og er på tur inn i arbeidslivet.

  • Arbeiderpartiet mener det organiserte arbeidslivet er det viktigste elementet for å sikre et anstendig arbeidsliv og ber om at alle parter i trepartssamarbeidet bidrar til å øke organisasjonsgraden og å bekjempe sosial dumping, sier Eide.

Fylkestingsrepresentant Marius Meisfjord Jøsevold peker på at dobling av fagforeningsfradraget, innføring av pensjon fra første krone og innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel er blant de tiltakene som vil bidra til et mer anstendig arbeidsliv.

  • Arbeiderpartiet mener at man aldri skal slutte å lete etter forbedringer i kampen for et bedre og mer rettferdig samfunn. Det vil være en god investering i den største kapitalen vi som fellesskap har – verdien av vår felles arbeidsinnsats, avslutter Jøsevold.

 

Hele uttalelsen er som følger:

Nordland fylkesting ber regjeringen intensivere arbeidet mot lavtlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det sikres faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av norsk arbeidsliv.

Etter at en samlet fagbevegelse i flere år har bedt om forsterket innsats for å bekjempe uønsket utvikling i arbeidslivet er det nå igangsatt prosesser for å blant annet fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser, begrense innleie som fortrenger faste ansettelser, bekjempe arbeidslivskriminalitet og stoppe frislippet i taxinæringen. For de som er på vei inn i arbeidslivet er dette avgjørende når de skal velge yrkesvei, og bransjer med særskilte utfordringer vil ha vanskelig for å rekruttere. Nordland fylkesting mener det organiserte arbeidslivet er det viktigste elementet for å sikre et anstendig arbeidsliv og ber om at alle parter i trepartssamarbeidet bidrar til å øke organisasjonsgraden og å bekjempe sosial dumping.

Gjennom mange tiår har fagbevegelsen vunnet et utall av kamper som har styrket arbeidsfolks rettigheter. Men etter åtte år med ei regjering som skrev inn i regjeringserklæringen at de anerkjente det uorganiserte arbeidslivet, er det på høy tid å rydde litt ekstra i arbeidslivspolitikken.

Nordland fylkesting er derfor spesielt opptatt av at regjering og Stortinget snarest sørger for:

  • Dobling av fagforeningsfradraget.
  • Begrensing av innleie og vurdere å innføre forbud der problemene er størst.
  • Innføring av pensjon fra første krone for 1 million arbeidstakere.
  • Innføring av Norges-modellen for samfunnsansvar ved statlige innkjøp.
  • Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
  • Styrking av retten til heltidsstilling og gjeninnføring av den kollektive søksmålsretten.

Nordland fylkesting mener at man aldri skal slutte å lete etter forbedringer i kampen for et bedre og mer rettferdig samfunn. Det vil være en god investering i den største kapitalen vi som fellesskap har – verdien av vår felles arbeidsinnsats.