Cookie Consent by TermsFeed Nordnorsk folkehelsesamarbeid - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Nordnorsk folkehelsesamarbeid

Saxi og Balto undertegner nordnorsk folkehelseavtale - Klikk for stort bildeSaxi og Balto undertegner nordnorsk folkehelseavtale Trond-Erlend Willassen I dag underskrev fylkesrådene Saxi og Balto en samarbeidsavtale for å styrke det nordnorske programmet for folkehelsearbeid fram til 2027.

I regi av program for folkehelsearbeid er det etablert samarbeidsorgan i både Nordland og Troms og Finnmark. Nå etableres et forum som skal samordne de respektive fylkenes innsats i programmet.

– De regionale kompetansesentrene, universitetene og brukerorganisasjoner deltar i ulik grad med formidling av kompetanse og veiledning til kommunene i programmet. De nordnorske fylkene har mange fellestrekk og det gir oss en ekstra gevinst når vi nå formaliserer et samarbeid på folkehelsearbeidet, sier fylkesråd Kirsti Saxi.

Like utfordringer og muligheter

Hun mener fylkene i nord har nokså like utfordringer, men også muligheter.

– Vi har relativt lavt befolkningstall, kombinert med spredt bosetning utover et stort geografisk område. Det nordnorske perspektivet oppleves i liten grad å nå frem i nasjonale diskusjoner. I fellesskap skal vi gjøre noe med dette, fastslår Saxi.

Samordner på tvers

Også Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er et behov for i større grad å samordne de respektive fylkenes innsats i folkehelseprogrammet.

– Et regionalt samarbeidsforum kan være et viktig virkemiddel. Vi må se på hvordan vi kan få brukt ressursene mer effektivt i organet på tvers av fylkene i nord, påpeker Balto.

Forskningskompetanse

Et strategisk folkehelsearbeid handler om å knytte forskningskompetanse til prosjektene, og å tenke langsiktig.

–Forskning på prosjektene vi setter i gang, er bare ett av områdene der det er naturlig å samkjøre ressursene. Folkehelsearbeidet foregår i kommunene, og skal fortsatt gjøre det. Det jobbes bredt på flere områder, men med særlig vekt barn og unges psykiske helse og livskvalitet, og på rusforebygging, underbygger Balto.

Samarbeidsforumet består av representanter fra:

 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Nordland
 • UiT-Norges arktiske universitet - Institutt for samfunnsmedisin
 • UiT-Norges arktiske universitet – regionalt kompetansesenter for barn og unge - RKBU Nord
 • Nord universitet
 • Kompetansesenter rus, Nord-Norge - KoRus-Nord
 • Kompetansesenter vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS- Nord
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste - SANKS
 • Helse Nord RHF
 • KS Nord-Norge
 • Ungdommens fylkesråd i begge fylkene
 • Frivillig sektor, inkludert idretten
 • Mobbeombud og elev- og lærlingombud i begge fylkene
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune