Cookie Consent by TermsFeed Midler til bærekraft - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nye midler til bærekraftig samfunnsutvikling

Fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp) og fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland (KrF). Terje Gustavsen Fylkeskommunen skal dele ut nærmere 26 millioner kroner til hovedprosjekter som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Midlene hører til under ordningen Arktis 2030, en nasjonal støtteordning som skal ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interessert i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet / beredskap og klima.

Fylkesråd for næring og kultur i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), håper at både nasjonale og regionale aktører benytter seg av muligheten til å søke om midler.

– Vårens utlysning viste at det er mange spennende initiativ som ønsker å bidra til samfunnsutvikling i Nord-Norge. Når vi nå lyser ut midler til hovedprosjekter er mitt håp at så mange som mulig benytter seg av sjansen, slik at de kan starte gode prosjekter som både kan løse utfordringer og gi positive ringvirkninger i vår region.

Samarbeid

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter de regionale midlene knyttet til Arktis 2030 i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

Nytt ved høstens utlysning er at fylkeskommunene har valgt å spisse utlysningen ved å trekke fram prioriterte områder under hvert innsatsområde. Disse prioriterte områdene vil kunne endres ved fremtidige utlysninger.

– Vi gjør dette for å rette søkelyset på noen av de konkrete utfordringene vi har i landsdelen, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helén Haukland (KrF).

Hun påpeker avslutningsvis at det som er viktig med Arktis 2030-midlene er at de skal forankres i regionale planer og strategier, regjeringens Nordområdestrategi, samt at hovedfokuset er prosjektets nytteverdi i nord.

Om Arktis 2030

Støtte over Arktis 2030 til hovedprosjekt kan deles ut til større prosjekter med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon, og som har en varighet på minimum ett år.

Støttenivå begrenses til inntil 50 % av godkjente kostnader. Det kan søkes støtte om minimum 1 million kroner og maksimalt 5 millioner kroner totalt fordelt over inntil 5 år.

Utlysningen åpner 3. september på regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er 8. oktober kl. 12:00.