Cookie Consent by TermsFeed Øker høyden i Ryggedalstunnelen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Øker høyden i Ryggedalstunnelen

Skilt med Ryggedalstunnelen foran innkjøringen  - Klikk for stort bildeRyggedalstunnelen skal gjøres høyere Irene R. Skaue Nordland fylkeskommune vil under oppgraderingen av Ryggedalstunnelen også øke høyden på tunnelen. Bø kommune dekker 25 prosent av kostnadene.

– Vi er svært fornøyd med at vi gjennom prosessen har fått gjennomslag for å øke høyden i tunnelen. Vi tar en fjerdedel av kostnadene, på et fylkesvegprosjekt. Men det gjør vi fordi dette er eneste innfartsåren til kommunen. Høyden på tunnelen er svært avgjørende for en effektiv varetransport til og fra Bø, sier ordfører Sture Pedersen.

Avgjørende for Bø

Pedersen sier det har vært en krevende politisk prosess å finne løsninger. Nå har formannskapet i Bø valgt at man går økonomisk inn i det viktige tunnel-prosjektet.

– Vi har rett og slett fått gjennomslag for en fornuftig argumentasjon. Når fylkesrådet ønsker å ta hele Nordland i bruk, så ser vi dette i praksis, når de skjønner hvor viktig dette er for Bø kommune.

Spleiselag

Fylkesråd Monika Sande innrømmer at et våkent næringsliv og aktive politikere har vært med på å påvirke prosjektet til også å øke høyden i tunnelen.Monica Sande - Klikk for stort bildeMonica Sande Thor-Wiggo Skille   

– Oppgraderingene vi gjør på tunnelene følger av tunnelsikkerhetsforskriften, og handler om å øke sikkerhetsstandarden. Når vi nå også tar kostnaden med å gjør noe med høyden, er det selvsagt fordi vi ser hvor avgjørende dette er for næringslivet i Bø kommune, sier Sande.

Én av mange tunneler

Ryggedalstunnelen er en av de første av totalt 26 fylkesveg-tunneler som skal oppgraderes i Nordland. Sande skjønner at ekstraarbeidet med å øke høyden, kan skape forventninger til samme utbedringer i andre tunneler.

– Dette må vi vurdere i hvert enkelt tilfelle. Ryggedalstunnelen stiller i en særstilling som eneste innfartsport langs veg inn til kommunen. Jeg er svært glad for at kommunen nå også går med i spleis for å få dette til, underbygger Sande.

Økes til 4,51 reell høyde

Tunnelen som nå økes fra en skiltet høyde på 4,10 meter til 4,40 meter, vil få en reell høyde på 4,51 meter. Det ekstra arbeidet vil forlenge prosjektet med halvannen måned.

– Standarden på nye tunneler i dag er på 4,60. Dette vil imidlertid ikke være mulig uten å bryte opp støpte fundamenter i tunnel-åpningene. Dette er ikke anbefalt ut fra grunnforholdene, og ville i tillegg gjort kostnadsnivået svært mye høyere og anleggsperioden veldig mye lengre. Løsningen vi har kommet til er uansett en svært god løsning for framtiden, avslutter fylkesråd Monika Sande.