Cookie Consent by TermsFeed Rana på full fart inn i den grønne fremtiden - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Rana på full fart inn i den grønne fremtiden

Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll og ordfører i Rana kommune, Geir Waage presenterte ringvirkningene ved etablering av Freyrs battericellefabrikk. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll og ordfører i Rana kommune, Geir Waage presenterte ringvirkningene ved etablering av Freyrs battericellefabrikk. Greta Johansen Freyrs etablering av battericellefabrikk i Mo i Rana er en av de største industrietableringene i nyere tid, og skjer svært raskt. Gjennom en samfunnsanalyse tar Nordland fylkeskommune og Rana kommune grep om muligheter og utfordringer.

-Gjennom en svært grundig rapport har vi nå et faktagrunnlag som viser den fantastiske utviklingen som nå skjer i Rana, sier ordfører Geir Waage.

Vekst og boligbehov

Rapporten «Ringvirkninger og samfunnseffekter av Freyr-etablering» er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Nordland fylkeskommune og Rana kommune. Helt konkret viser rapporten at batterifabrikksatsingen vil skape svært mange nye arbeidsplasser i Rana.Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll og ordfører i Rana kommune, Geir Waage presenterte ringvirkningene ved etablering av Freyrs battericellefabrikk. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, Tomas Norvoll og ordfører i Rana kommune, Geir Waage presenterte ringvirkningene ved etablering av Freyrs battericellefabrikk. Greta Johansen    

-I tillegg vil ringvirkningene ut over dette gi en enorm vekst for Rana-samfunnet, påpeker Waage, og er klar for å gå løs på utfordringer som økt trafikk, pendlerbehov og boligmangel for de som kommer flyttende.

Planlagt utvikling

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll påpeker at når Nordland fylkeskommune og Rana kommune bestilte en samfunnsanalyse, så er det for å kunne være så godt forberedt som mulig når det skal gjøres planmessige grep for Rana-samfunnet.

-Analysen viser selvsagt den fantastiske utviklingen dette vil gi for Rana. Men den påpeker også behovet for utdanning, boligutbygging, buss, tog og forsterkningsbehov på veinettet, underbygger Norvoll.

Offentlig infrastruktur

Fylkesrådslederen mener den delen av rapporten som tar for seg offentlige tjenester kanskje er den som bør få mest fokus i tiden framover.

-Rapporten slår fast at fysisk infrastruktur, både det offentlige helsevesenet, sykehus, medisinske tjenester, utdanningssektoren, grunnskole og barnehage står relativt godt rustet for å møte det økte innbyggertallet. Men den sier samtidig at timingen for når man ruster opp innen de ulike tjenesteområdene, vil være viktig. Nå er de ulike momentene drøftet godt i rapporten, og det blir opp til lokalpolitikerne og fylkestinget å gjøre gode valg på hvordan vi ruster oss best mulig. At Freyr etablerer seg i Rana, er et stort steg for Nordland inn i et grønt industriskifte, påpeker Norvoll.

Tar ansvar

Ordfører Waage er glad for at rapporten så tydelig viser hvilke momenter kommunen må ha langt framme i det politiske og administrative arbeidet.

-Som vertskommune for dette industrieventyret, er det vel få kommuner som har samme erfaring som det Rana har. Likevel er dette en etablering som skjer så raskt at vi må være godt framme i skoene. Nå har vi utfordringsbildet godt analysert. Jeg gleder meg til å ta fatt på den delen som Rana kommune har ansvar for å tilrettelegge, avslutter ordfører Geir Waage.

Les kort presentasjon av rapporten her: (PDF, 837 kB)