Cookie Consent by TermsFeed samarbeid med polen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Signerte samarbeidsavtale i Polen

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen og ordfører i Łomża Mariusz Chrzanowski skrev under på samarbeidsavtalen. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen og ordfører i Łomża Mariusz Chrzanowski skrev under på samarbeidsavtalen. Malgorzata Maria Dvorakova  Nordland fylkeskommune og den polske kommunen Łomża har undertegnet en samarbeidsavtale. Tema for samarbeidet er miljø, sosial bærekraft og utdanning. EØS-prosjektet har en økonomisk ramme på 150 000 euro.

Nordland fylkeskommune er invitert med i prosjektet som  såkalt ekspertpartner, og skal bidra med erfaringsutveksling og kompetanseheving.
- Vi har uten tvil mye kompetanse å bidra med i prosjektet. Men fylkeskommunen vil også selv få stor gevinst med å delta: Vi får erfaring med internasjonalt samarbeid, og spesielt EØS-midlene, og erfaring med jobbing på tvers av avdelinger. Gjennom å lære hvordan vår polske partner arbeider med temaene kan vi også få ny kunnskap vi kan ta med oss i vårt eget arbeid, sier fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen som undertegnet avtale på vegne av Nordland fylkeskommune. Hun legger til at alle utgifter til prosjektet dekkes av EØS-midlene.

Mer konkret gjelder samarbeidet følgende tema: Innen miljø - Implementering av miljøkrav i anskaffelser og kontrakter for bygg og anlegg, samt parkanlegg. Det er fylkeskommunes avdeling for transport og infrastruktur som har ansvaret for dette.
Innen temaet sosial bærekraft skal det fokuseres særlig på medvirkning, seniorer som en samfunnsressurs og "det gode liv i nord". Her er det fylkestingets kontor og avdeling for Samfunnsutvikling, ved folkehelse og lokal samfunnsutvikling, som følger opp og - i tillegg medvirkningsorganene i fylkeskommunen,
Endelig skal prosjektet også jobbe med rekruttering til utdanning, nærmere bestemt til yrkesfag. Det er Mosjøen videregående skole som skal være ekspertpartner på dette området.

-Vi forventer første gjenvisitt fra polsk side til Nordland i oktober. Da kommer borgermesteren sammen med de som skal jobbe med miljøsamarbeid. Planen er da å ha program i Bodø, og så ta dem med til Mosjøen. Vi ønsker ellers å få med oss 2-3 kommuner i Nordland med i samarbeidet på litt sikt, sier fylkesordføreren.

Nordland fylkeskommunes  nye internasjonale strategi som har som hovedmål at vi skal «bygge attraktive og inkluderende samfunn i Nordland gjennom å utveksle internasjonal kompetanse og kunnskaper om beste praksis», altså at fylkeskommunen i årene som kommer i større grad enn tidligere skal delta i internasjonale prosjekter for å innhente økonomiske midler, kompetanse, kunnskap og engasjement – så vel som dele av vår kompetanse.

Les fylkesrådets behandling av saken
 

Gruppebilde av folk - Klikk for stort bildeFra møtet i Łomża i Polen